Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις σε κτήρια

54,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

768

ISBN13

978-618-202-016-6

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 2,166 kg
Κωδικός Ευδόξου

94700729

In Stock

Η ορθή κατασκευή μιας Ηλεκτρομηχανολογικής Εγκατάστασης προϋποθέτει την άριστη μελέτη και σχεδίασή της. Αυτή με την σειρά της απαιτεί άριστες γνώσεις σε διατομεακά αντικείμενα όπως είναι θέματα ενέργειας, κατασκευών αλλά και θέματα οικονομικά. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να χαρακτηρίζονται από καλαισθησία, ασφάλεια και οικονομία.
     Οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται όταν ο μελετητής είναι γνώστης των σχετικών κανονισμών, των κανόνων της τεχνικής και της πρακτικής εμπειρίας.
     Στον σκοπό αυτό αποβλέπει το παρόν σύγγραμμα.
     Στην παρουσίαση των θεμάτων γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους κανονισμούς και τις τυποποιήσεις που αφορούν κάθε ενότητα και ισχύουν στην Ελληνική επικράτεια. Καταβλήθηκε μάλιστα προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθούν στο παρόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (πίνακες, διαγράμματα κλπ.) για την επεξεργασία κάθε μελέτης, ώστε να μην είναι αναγκαία η συχνή προσφυγή σε άλλες πηγές. Έτσι πέρα από το βασικό βοήθημα στις παραδόσεις του μαθήματος τωνΗλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει κι ένα βοήθημα για τον μελετητή Μηχανικό, ο οποίος ασχολείται στην πράξη με τις μελέτες των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων των κτηρίων.
     Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα κεφάλαια:
1. Μηχανικοί ανελκυστήρες,
2. Υδραυλικοί ανελκυστήρες (με βάση το ισχύον πρότυπο ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50),
3. Ύδρευση,
4. Αποχέτευση,
5. Καύσιμο αέριο (με βάση τον ισχύοντα κανονισμό ΦΕΚ 976/28.3.2012 και ΦΕΚ 963/15.07.2003),
6. Ηλεκτρολογικά (ισχυρά ρεύματα, περιγραφή θεμελιακής γείωσης),
7. Θερμομόνωση (με βάση το παλαιότερο DIN 4701/1977 και 1983 και με βάση τον Κ.Εν.Α.Κ. 2017 και τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701/1,2,4 – 2017),
8. Θέρμανση (με βάση τον παλαιότερο κανονισμό κατά DIN 4701/1977 και 1983 αλλά και με τον Κ.Εν.Α.Κ. 2017 και τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701/1,2,4 – 2017).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
1. EΙΣΑΓΩΓΉ
1.1 Iστορική εξέλιξη 
1.2 Διάκριση των ανελκυστήρων 

1A. MHXANIKOI ANEΛKYΣTHPEΣ (TPIBHΣ - EΛΞEΩΣ)
1.3 Eισαγωγή 
1.4 Μηχανικά μέρη ανελκυστήρα 

2. HΛEKTPOΛOΓIKH EΓKATAΣTAΣH ANEΛKYΣTHPA 
2.1 Ηλεκτρικό χειριστήριο (Πίνακας) 
2.2 Βοηθητικά κυκλώματα 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
3.1 Hλεκτρομαγνητική ασφάλιση των θυρών του φρεατίου 
3.2 Διακόπτες κινητού δαπέδου 
3.3 Aσφαλιστικοί διακόπτες 
3.4 Συσκευή αρπάγης 
3.5 Pυθμιστής ταχύτητας 
3.6 Διατάξεις απεγκλωβισμού 

4. YΠOΛOΓIΣMOΣ ΣTOIXEIΩN MHXANIKOY ANEΛKYΣTHPA 

5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
5.1 Γενικά 
5.2 Κινητήρας – μειωτήρας 
5.3 Πέδη του κινητήριου μηχανισμού 
5.4 Τροχαλίες τριβής και παρέκκλισης 
5.5 Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 
5.6 Ρυθμιστής ταχύτητας και οροφοδιαλογέας 
5.7 Διατάξεις θαλάμου – αντιβάρου σε ανελκυστήρες MRL 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ 81-20 

1B. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ANEΛKYΣTHPEΣ 
6. EΙΣΑΓΩΓΗ
6.1 Tρόπος λειτουργίας των υδραυλικών ανελκυστήρων

7. TYΠOI YΔPAYΛIKΩN ANEΛKYΣTHPΩN 
7.1 Άμεση ανάρτηση του θαλάμου με κεντρικά τοποθετημένο έμβολο 
7.2 ‘Eμμεση ανάρτηση του θαλάμου με πλευρικά τοποθετημένο έμβολο 
7.3 Άλλοι τρόποι ανάρτησης του θαλάμου 

8. KINHTHPIOΣ MHXANIΣMOΣ 
8.1 Γενικά 
8.2 Kινητήρας 
8.3 Aντλία 
8.4 Bαλβίδες ρύθμισης 

9. KYΛINΔPOΣ - EMBOΛO 
9.1 Περιγραφή 
9.2 Kύλινδρος - έμβολο με περισσότερα από ένα τεμάχια (διαιρούμενα) 
9.3 Tηλεσκοπικά έμβολα 
9.4 Yπολογισμός κυλίνδρου - εμβόλου 

10. ΠΛAIΣIO ΘAΛAMOY - ΣTOIXEIA ANAPTHΣHΣ TOY ΠΛAIΣIOY
10.1 Πλαίσιο του θαλάμου
10.2 Mέσα οδήγησης του πλαισίου - θαλάμου 

11. YΠOΛOΓIΣMOΣ ΣTOIXEIΩN YΔPAYΛIKOY ANEΛKYΣTHPA
11.1 Υπολογισμός αντοχής εμβόλου σε λυγισμό
11.2 Αντοχή εμβόλου - κυλίνδρου σε στατική πίεση
11.3 Επιλογή αντλίας
11.4 Υπολογισμός ισχύος κινητήρα
11.5 Υπολογισμός οδηγών
11.6 Αντοχή συρματόσχοινων
11.7 Υπολογισμός άξονα τροχαλίας
11.8 Επιλογή διαμέτρου τροχαλίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
BIBΛIOΓPAΦIA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. EΙΣΑΓΩΓΗ

2A. ΎΔΡΕΥΣΗ
2.1 Γενικά
2.2 Yδροληψία πόσιμου νερού
2.3 Δίκτυα διανομής οικισμών
2.4 Eσωτερικά δίκτυα κτηρίων
2.5 Διαμόρφωση των εσωτερικών δικτύων των κτηρίων
2.6 Yπολογισμός και διαστασιολόγηση σωληνώσεων
2.7 Διατάξεις ανύψωσης της πίεσης (πιεζοστατικές διατάξεις)
2.8 Kαταναλωτές νερού στα εσωτερικά δίκτυα (Yδραυλικοί υποδοχείς)
2.9. Κανονισμοί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων
2.10 Μελέτη ύδρευσης

2B. AΠOXETEYΣH
3.1. Eισαγωγή
3.2. Διαμόρφωση δικτύων αποχέτευσης
3.3. Αποχέτευση ομβρίων
3.4. Συστήματα αποχέτευσης
3.5. Διάθεση λυμάτων
3.6. Κανονισμοί δικτύων αποχέτευσης
3.7. Μελέτη αποχέτευσης
3.8. Υπολογισμοί βόθρων

BIBΛIOΓPAΦIA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: EΓKATAΣTAΣEIΣ ΔIANOMHΣ KAYΣIMΩN AEPIΩN
1. EΙΣΑΓΩΓΗ

1.2. Καύσιμα αέρια - Ιδιότητες
1.3. Μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου
1.4. Περιγραφή δικτύου σωληνώσεων εγκατάστασης διανομής καυσίμων αερίων σε κτήρια 
1.5 Προστασία έναντι διάβρωσης
1.6 Τοποθέτηση των σωληνώσεων
1.7 Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων
1.8. Τοποθέτηση και σύνδεση συσκευών αερίου
1.9. Απαγωγή καπναερίων οικιακών συσκευών αερίου 
1.10. Έλεγχος και δοκιμή της εσωτερικής εγκατάστασης
1.11. Ρύθμιση και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης και των συσκευών αερίου
1.12 Οδηγίες για την μελέτη εγκατάστασης διανομής καυσίμων αερίων σε κτήρια

2. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
2.1 Μαγειρική εστία
2.2 Ψυγείο
2.3 Συσκευές παραγωγής ζεστού νερού
2.4 Συσκευές θέρμανσης

BIBΛIOΓPAΦIA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.1 Γενικά
4.2 Μονωμένοι αγωγοί και καλώδια
4.3 Εγκατάσταση καλωδίων Ε.Η.Ε.
4.4 Υπολογισμός της διατομής των αγωγών
4.5 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα
4.6 Μελέτη Ε.Η.Ε.
4.7 Γείωση της εγκατάστασης
4.8 Παραδείγματα
4.9 Πίνακες

BIBΛIOΓPAΦIA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Μέθοδοι υπολογισμού θερμικών απωλειών (Κανονισμοί Θερμομόνωσης)
5.3 Παλαιός Κανονισμός θερμομόνωσης κτηρίων
5.4 Μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ
BIBΛIOΓPAΦIA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

6.1 Γενικά
6.2 Ενεργειακή απόδοση των κτηρίων
6.3 Ελάχιστες προδιαγραφές κτηρίων
6.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηρίου αναφοράς
6.5 Καθορισμός κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
6.6 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ)
6.7 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
6.7.1 Γενικά
6.8 Επιθυμητές συνθήκες άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος των κτηρίων
6.9 Προδιαγραφές κτηριακού κελύφους και τεχνικών συστημάτων για τις ανάγκες της (ΜΕΑ)
6.10 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης-Υπολογισμοί

7. ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ DIN 4701/1977 / 1983
7.1 Κεντρική θέρμανση με νερό

ΠΙΝΑΚΕΣ
BIBΛIOΓPAΦIA

Μωυσιάδης Αναστάσιος

Ο Μωυσιάδης Αναστάσιος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (υπότροφος ΙΚΥ και αριστεία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) και Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Γερμανίας. Υπότροφος DAAD και Ιδρύματος Μυσιρλόγλου ΑΠΘ. Διετέλεσε υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση του DIN15070 (Τροχοί-Τροχιές Γερανογεφυρών).

Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΔΕΗ στο Λιγνητορυχείο Αμυνταίου. Υπήρξε επί σειρά ετών Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (ΠΔ 407/80).

Είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) και νυν Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το 1993 - σήμερα. Αντικείμενα εξειδίκευσης Στοιχεία Μηχανών, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Μηχανολογικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Κατασκευών.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας υπεύθυνος για τις Ακαδημαϊκές Υποθέσεις και το Προσωπικό 2008-2013, Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας υπεύθυνος για τον Οικονομικό Προγραμματισμό και την Ανάπτυξη 2014-2017, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2019. Είναι Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 2019.