Μικροβιολογία Τροφίμων

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

232

ISBN13

978-618-202-013-5

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,486 kg
Κωδικός Ευδόξου

94700703

In Stock

Το βιβλίο Μικροβιολογία Τροφίμων: Μεθοδολογία και τεχνικές αναλύσεων, περιγράφει τις βασικές μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων που συνήθως πραγματοποιούνται σε αντίστοιχα εργαστήρια. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αναλύσεις της “Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας”, Εντεροβακτηριοειδών, L.monocytogenes, Salmonellae, Staphylococcus aureus, καθώς και άμεσες μικροσκοπικές μεθόδους (Howard) κ.α.

Η συγγραφή της μεθοδολογίας των αναλύσεων έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι περιεκτικές, κατανοητές και κυρίως εύκολα εφαρμόσιμες, ακόμα και από ανθρώπους με πολύ μικρή εμπειρία σε αναλύσεις του είδους αυτού. Έχει γίνει μέριμνα ώστε κάθε ανάλυση να περιλαμβάνει περιληπτική εισαγωγή με έμφαση στη σκοπιμότητα πραγματοποίησής της, περιγραφή των υλικών και των τεχνικών που απαιτούνται για τη διενέργειά της και ολοκληρώνεται με την ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επίσης, κατά την συγγραφή δόθηκε έμφαση, ώστε ο εξοπλισμός που απαιτείται για την πραγματοποίησή τους να είναι διαθέσιμος, ακόμα και σε εργαστήρια μικροβιολογικών αναλύσεων με την ελάχιστα απαιτούμενη υποδομή.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κανόνες ασφαλείας κατά την εργασία στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές διαδικασίες και χειρισμοί στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικοί κανόνες πρόληψης τραυματισμών, λοιμώξεωνή μολύνσεων κατά την παραμονή και εργασία στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ταξινόμηση και ονοματοδοσία βακτήριων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Απομόνωση και ταυτοποίηση βακτήριων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά στάδια κλασσικών Μικροβιολογικών Αναλύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Εισαγωγή στις αρχές Μικροβιολογικών Αναλύσεων / Μεθόδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Δειγματοληψία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Παρασκευή δεκαδικών αραιώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ολική αρίθμηση μεσόφιλων μικροβίων (ΟΜΧ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Επιλογή τρυβλίων και αρίθμηση αποικιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ολική αρίθμηση ψυχρότροφων μικροβίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Κολοβακτηριοειδή. Εντερικής προέλευσης κολοβακτηριοειδή, Escherichia coli
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Απομόνωση και αρίθμηση του Staphylococcus aureus
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Αρίθμηση ζυμών και μυκήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Μέτρηση μυκηλιακών υφών σε τοματοπολτό και φυτικούς χυμούς κατά Howard
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Εντερικής προέλευσης στρεπτόκοκκοι (Εντερόκοκκοι)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Οξυγαλακτικά βακτήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Απομόνωση και αρίθμηση του Bacillus cereus
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Απομόνωση και ταυτοποίηση Salmonella spp. σε τρόφιμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Απομόνωση και ταυτοποίηση Listeria monocytogenes σε τρόφιμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 Aπομόνωση, ταυτοποίηση και αρίθμηση του Vibrio parahaemolyticus
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Αναερόβια βακτήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Μικροβιολογική εξέταση επιφανειών και εξοπλισμού στη Βιομηχανία Τροφίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 Σύγχρονες μέθοδοι μικροβιολογικού ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 Μικροβιολογικοί δείκτες
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κοντελές Σπυρίδων

Ο Κοντελές Σπυρίδων έχει Πτυχίο Γεωπονίας από το Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Γεωργικών Βιομηχανιών – Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι Διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΔΑ από το 2001 και Ακαδημαϊκός Υπότροφος από το 2019 στο ίδιο Ίδρυμα. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο αντικείμενα που άπτονται της Μικροβιολογίας (Γενική Μικροβιολογία, Μικροβιολογία Τροφίμων, Μικροβιολογία Οίνου) καθώς και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος. Επίσης έχει διδακτική εμπειρία σε αρκετά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε Ερευνητικά Προγράμματα με ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της Τεχνολογίας Τροφίμων. Έχει δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε Διεθνή περιοδικά με κριτές του SCI, καθώς και σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία επιστημονικών εκδοτικών οίκων του εξωτερικού καθώς και στη συγγραφή βιβλίου σε Ελληνικό εκδοτικό οίκο με τίτλο «Μικροβιολογία Τροφίμων». Μέχρι το 2012 είχε επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό καθώς και ως εξωτερικός Επιστημονικός συνεργάτης ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. Από το 2012 ανήκει στο προσωπικό του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ διευρύνοντας έτσι την εμπειρία του σε θέματα Νομοθεσίας τροφίμων και εφαρμογής αυτής.


Πετράκης Ελευθέριος

Ο Πετράκης Ελευθέριος ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας. Διαθέτει εικοσιπενταετή διδακτική εμπειρία σε θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων – Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο (εκπαιδευτικό υλικό, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις). Επιπλέον, έχει μακρόχρονη βιομηχανική εμπειρία στο κύκλωμα Στάρι-Αλεύρι-Αρτοσκευάσματα, διετέλεσε δε, επί σειρά ετών, επιστημονικός σύμβουλος σε αλευροβιομηχανίες. Ασχολείται με μελέτες και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και Διασφάλιση της Ασφάλειας Τροφίμων καθώς επίσης και με εκπαίδευση προσωπικού στη Βιομηχανία Τροφίμων.


Τυμπής Δημήτριος

Ο Τυμπής Δημήτριος είναι Προϊστάμενος του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας). Διαθέτει τριακονταετή διδακτική εμπειρία σε θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων – Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο (εκπαιδευτικό υλικό, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, αρθρογραφία). Ασχολείται με μελέτες και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και Διασφάλιση της Ασφάλειας Τροφίμων καθώς επίσης και με εκπαίδευση προσωπικού στη Βιομηχανία Τροφίμων.