Δομημένος προγραμματισμός με εφαρμογές σε Python

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

592

ISBN13

978-618-202-102-6

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Μικτό

Συνοδευτικό Υλικό

link?

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,106 kg
Κωδικός Ευδόξου

112693086

In Stock

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του αναγνώστη που επιθυμεί να μάθει τις βασικές αρχές προγραμματισμού και να τις χρησιμοποιήσει σε κάποιες από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού.

Στα έξι πρώτα κεφάλαια, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αλγοριθμικές συνιστώσες του Δομημένου Προγραμματισμού και να τις αξιοποιήσει με τη ΓΛΩΣΣΑ και την Python. Επίσης, θα μάθει για την τεχνική των υποπρογραμμάτων, τις βασικές δομές δεδομένων και αλγορίθμων αναζήτησης και ταξινόμησης. Όλα τα παραπάνω δεν αναπτύσσονται μόνο μέσω της θεωρίας, αλλά συνοδεύονται από πλήθος παραδειγμάτων, λυμένων και άλυτων ασκήσεων για περαιτέρω μελέτη. Στα δύο τελευταία κεφάλαια, ο αναγνώστης αξιοποιεί τις γνώσεις του για να υλοποιήσει Ενσωματωμένα Συστήματα για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων σε CircuitPython για μικροελεγκτές δημιουργεί μια ενιαία αναπτυξιακή πλατφόρμα σε Python που προσφέρει νέες μαθησιακές εμπειρίες.

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια μαθησιακή γέφυρα βασισμένη σε Python για όσους θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους από τη βασική εκπαίδευση στη μεταλυκειακή ή στην ακαδημαϊκή πορεία τους.

—————————————–

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (π.χ. κώδικες ΓΛΩΣΣΑ, Python, Circuitpython, επιλεγμένες λύσεις ασκήσεων, παροράματα κλπ.) από εδώ.

Ευχαριστίες 
Εισαγωγή 

1ο Κεφάλαιο
Εισαγωγή στο Δομημένο Προγραμματισμό - Δομή Ακολουθίας 

1.1 Δομή Προγράμματος - Αλγοριθμικά Κριτήρια 
1.2 Το Αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ και της Python 
1.3 Τύποι Δεδομένων 
1.4 Αριθμητικοί Τελεστές 
1.5 Μαθηματικές Συναρτήσεις 
1.6 Αριθμητικές Εκφράσεις 
1.7 Εντολή Εκχώρησης Τιμής 
1.8 Εντολές Εισόδου – Εξόδου 
1.9 Κανόνες Ονομασίας 
1.10 Διαγράμματα Ροής 
1.11 Το Λογισμικό Εκτέλεσης Προγραμμάτων 
1.12 Είδη Σφαλμάτων στον Προγραμματισμό 
1.13 Λυμένες Ασκήσεις 
1.14 Ασκήσεις 

2ο Κεφάλαιο
Λογικές Συνθήκες & Δομή Επιλογής 

2.1 Λογικές Συνθήκες & Συγκριτικοί τελεστές 
2.2 Λογικοί Τελεστές 
2.3 Απλή εντολή Αν και Σύνθετη Αν (δύο επιλογών) 
2.4 Πολλαπλή Αν 
2.5 Εμφωλευμένα Αν 
2.6 Επίλεξε 
2.7 Μετατροπές Εντολών Αν – Επίλεξε 
2.8 Λυμένες Ασκήσεις 
2.9 Ασκήσεις 

3ο Κεφάλαιο
Δομή Επανάληψης 

3.1 Όσο - while 
3.2 Για - for 
3.3 Αρχή_επανάληψης … Μέχρις_ότου 
3.4 Αλά Ρωσικά 
3.5 Μετατροπές Δομών Επανάληψης 
3.6 Εμφωλευμένοι Βρόχοι 
3.7 Μεθοδολογία Μετατροπών από Διάγραμμα Ροής σε Εντολές 
3.8 Τυχαίοι Αριθμοί 
3.9 Έλεγχος Δεδομένων 
3.10 Μενού Επιλογών 
3.11 Λυμένες Ασκήσεις 
3.12 Ασκήσεις 

4ο Κεφάλαιο
Τμηματικός Προγραμματισμός 

4.1 Ιεραρχική Σχεδίαση και Τμηματικός Προγραμματισμός 
4.2 Υποπρόγραμμα 
4.3 Πλεονεκτήματα Τμηματικού Προγραμματισμού 
4.4 Παράμετροι 
4.5 Παραδείγματα σε ΓΛΩΣΣΑ και σε Python 
4.6 Γενική Σύνταξη Υποπρογραμμάτων 
4.7 Πραγματικές και Τυπικές Παράμετροι 
4.8 Εμβέλεια Μεταβλητών 
4.9 Αναδρομή 
4.10 Στοίβα Χρόνου Εκτέλεσης 
4.11 Σχόλια σε Συναρτήσεις (docstring) 
4.12 Λυμένες Ασκήσεις 
4.13 Ασκήσεις 

5ο Κεφάλαιο
Δομές Δεδομένων 

5.1 Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων 
5.2 Πίνακες Μονοδιάστατοι και Δισδιάστατοι (μόνο για ΓΛΩΣΣΑ) 
5.3 Στοίβα 
5.4 Ουρά 
5.5 Συμβολοσειρές (μόνο για Python) 
5.6 Λίστες (μόνο για Python) 
5.7 Πλειάδες (μόνο για Python) 
5.8 Λεξικά (μόνο για Python) 
5.9 Αρχεία (μόνο για Python) 
5.10 Συναρτήσεις (υποπρογράμματα) και Δομές Δεδομένων 
5.11 Λυμένες Ασκήσεις 
5.12 Ασκήσεις 

6ο Κεφάλαιο
Αναζήτηση – Ταξινόμηση 

6.1 Αναζήτηση 
6.1.1 Σειριακή ή Γραμμική Αναζήτηση 
6.1.2 Σειριακή ή Γραμμική Αναζήτηση σε Δισδιάστατο Πίνακα 
6.1.3 Δυαδική Αναζήτηση 
6.2 Ταξινόμηση 
6.2.1 Ταξινόμηση με Επιλογή (Selection Sort) 
6.2.2 Ταξινόμηση Ανταλλαγής Γειτονικών Ζευγών – Φυσαλίδα (Bubble Sort) 
6.2.3 Ταξινόμηση Ανταλλαγής Γειτονικών Ζευγών – Φυσαλίδα (Bubble Sort) σε Δισδιάστατο Πίνακα 
6.2.4 Ταξινόμηση με Εισαγωγή (Insertion Sort) 
6.2.5 Συγχώνευση ταξινομημένων πινάκων (Merge Sort) 
6.2.6 Ταξινόμηση με Μέτρημα (Count Sort) 
6.3 Λυμένες Ασκήσεις 
6.4 Ασκήσεις 

7ο Κεφάλαιο
Εισαγωγή στη CircuitPython 

7.1 Εγκατάσταση της CircuitPython στο BOARD 
7.2 Εγκατάσταση του Mu Editor IDE 
7.3 Δοκιμή της CircuitPython στο BOARD 
7.4 Εξαιρέσεις – Διαχείριση Σφαλμάτων κατά την Εκτέλεση 
7.5 Πίνακας Υλικών και Εξαρτημάτων 

8ο Κεφάλαιο
H CircuitPython στην πράξη 

8.1 Το BOARD πιο αναλυτικά 
8.2 Αναλογικά Σήματα και ο Διαιρέτης Τάσης 
8.3 Ανάγνωση Τιμών από Αναλογικό Ακροδέκτη 
8.4 Χρήση Ψηφιακών Ακροδεκτών 
8.5 Έλεγχος LED με χρήση Διακοπτών Ώθησης 
8.6 Μέτρηση από Αναλογικό Αισθητήρα Φωτός 
8.7 Δημιουργία Ψευδοαναλογικών Σημάτων με PWM 
8.8 Ενσωματωμένο Σύστημα Καταγραφής Δεδομένων 
8.9 Μέτρηση Θερμοκρασίας με Ψηφιακούς Αισθητήρες 
8.10 Ενσωματωμένα Συστήματα στο Internet of Things 

Βιβλιογραφία 


 

Δημήτρης Καραμπατζάκης

Ο Δημήτρης Π. Καραμπατζάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και διευθυντής του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου Βιομηχανικά και Εκπαιδευτικά Ενσωματωμένα Συστήματα.

Το 2003 έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Από το 2009 συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης και της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος στον δήμο Δράμας (2014-2019) όπου ασχολήθηκε με έργα ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων για έξυπνες πόλεις.


Φώτης Καραμπατζάκης

Ο Φώτης Π. Καραμπατζάκης διδάσκει Πληροφορική στον ιδιωτικό τομέα περισσότερα από 15 χρόνια. Το 2005 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ το 2008 έλαβε το Μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το 2010 απέκτησε τον παιδαγωγικό τίτλο της ΑΣΠΑΙΤΕ και ασχολήθηκε αποκλειστικά με την εκπαίδευση νέων στον προγραμματισμό. Έχει διδάξει πληροφορική ως βοηθός εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε δημόσια ΙΕΚ, ως αναπληρωτής καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια παραδίδει σεμινάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής.