Τεχνικό Σχέδιο με AutoCAD 2020

54,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

688

ISBN13

978-618-202-008-1

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Link

Γλώσσα

Ελληνικά

Κωδικός Ευδόξου

112691702

In Stock

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων, μαθητές Τεχνικών Λυκείων,  καταρτιζόμενους ΙΕΚ και Δια Βίου Μάθησης, καθώς και σε Μηχανικούς ή σχεδιαστές που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, δημιουργώντας τα σχέδιά τους στο δημοφιλές πρόγραμμα AutoCAD.

Το βιβλίο δεν είναι ένα ακόμη εγχειρίδιο που αναφέρει όλες τις εντολές και τις δυνατότητες της εφαρμογής. Ο στόχος του είναι να μάθει στο φοιτητή, στο μαθητή ή στον μηχανικό να σχεδιάζει άμεσα, με παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Για το σκοπό, αυτό προχωρά μεθοδικά και με αυτοτελή μαθήματα να καλύψει μια αντιπροσωπευτική γκάμα αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και άλλων τύπων σχεδίων. Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα, ο αναγνώστης αποκτά τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες να υλοποιεί ολοκληρωμένες σχεδιαστικές λύσεις της ειδικότητάς του.

Κατεβάστε τα αρχεία του βιβλίου από εδώ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Τα βασικά στοιχεία του AutoCAD
ΜΑΘΗΜΑ 1.1 Εισαγωγή στο AutoCAD και στη σχεδίαση με Η/Υ
1.1.1 Η σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ
1.1.2 Ας γνωρίσουμε το AutoCad
1.1.3 Χειρισμός των σχεδίων
1.1.4 Ζητώντας βοήθεια
1.1.5 Οι εντολές στο AutoCAD
1.1.6 Συστήματα συντεταγμένων
1.1.7 Πρακτική άσκηση

ΜΑΘΗΜΑ 1.2 Οργάνωση σχεδίων AutoCAD και πλοήγηση σε αυτά
1.2.1 Προσαρμογή του περιβάλλοντος
1.2.2 Οργάνωση των σχεδίων
1.2.3 Πλοήγηση στα σχέδια
1.2.4 Ποιότητα απεικόνισης
1.2.5 Πρακτική άσκηση
1.2.6 Πρακτική άσκηση

ΜΑΘΗΜΑ 1.3 Στρώσεις και γραμμές: δημιουργήστε ένα νέο σχέδιο
1.3.1 Η οργάνωση ενός σχεδίου με επίπεδα
1.3.2 Η διαχείριση των επιπέδων
1.3.2 Βασικές εντολές σχεδίασης
1.3.4 Διόρθωση λαθών
1.3.5 Πρακτική άσκηση

ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Χρήση βοηθημάτων και άλλων εντολών σχεδίασης
1.4.1 Η χρήση των σημείων έλξης αντικειμένων
1.4.2 Η χρήση άλλων σχεδιαστικών βοηθημάτων
1.4.3 Περισσότερες εντολές σχεδίασης
1.4.4 Πρακτική άσκηση
1.4.5 Πρακτική άσκηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια
ΜΑΘΗΜΑ 2.1 Ένα απλό μηχανολογικό παράδειγμα: Άτρακτος
2.1.1 Αντικείμενο μαθήματος
2.1.2 Βήμα 1ο: Οργάνωση σχεδίου
2.1.3 Βήμα 2ο: Σχεδίαση περιγράμματος
2.1.4 Βήμα 3ο: Σχεδίαση αξονικών, σφηναύλακα και καθέτων τμημάτων
2.1.5 Βήμα 4ο: Ολοκλήρωση σχεδίου
2.1.6 Βήμα 5ο: Έλεγχος διαστάσεων
2.1.7 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 2.2 Σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων σε όψεις
2.2.1 Αντικείμενο σχεδίασης
2.2.2 Σχεδίαση ορθογωνίων παραλληλογράμμων
2.2.3 Σχεδίαση τόξων
2.2.4 Σχεδίαση Πολυγράμμων
2.2.5 Επεξεργασία και διάσπαση πολυγράμμων
2.2.6 Λοξότμηση (γώνιασμα) των άκρων
2.2.7 Ολοκλήρωση σχεδίου και τοποθέτηση γραμμικών διαστάσεων
2.2.8 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 2.3 Απλά μηχανολογικά στοιχεία: άξονες, πλήμνες, εδράσεις
2.3.1 Αντικείμενο μαθήματος
2.3.2 Βήμα 1. Δημιουργία συμμετρικών ως προς τον άξονα αντικειμένων
2.3.3 Βήμα 2. Σχεδίαση και αντιγραφή κατακόρυφων τμημάτων
2.3.4 Βήμα 3. Αραίωση των στοιχείων με μετακίνηση
2.3.5 Βήμα 4. Περιστροφή των στοιχείων
2.3.6 Βήμα 5. Συναρμολόγηση των στοιχείων του εξαρτήματος
2.3.7 Βήμα 6. Απεικόνιση εξαρτήματος σε τομή
2.3.8 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 2.4 Σύνθετα μηχανολογικά εξαρτήματα και στοιχεία μηχανών
2.4.1 Αντικείμενο μαθήματος
2.4.2 Βήμα 1. Σχεδίαση του περιβλήματος και των περιφερειών του καπακιού
2.4.3 Βήμα 2. Ορισμός του κοχλία Μ4Χ12 ως block
2.4.4 Βήμα 3. Εισαγωγή block: άξονα, δακτυλίων και κοχλιών Μ4Χ12
2.4.5 Βήμα 4. Επανακαθορισμός block άξονα, επιμήκυνση άξονα και κοχλία
2.4.6 Βήμα 5. Εισαγωγή block: εδράνου κινητήρα, περικοχλίου, οδοντωτού τροχού. Αλλαγή κλίμακας κινητήρα. Προέκταση περιβλήματος
2.4.7 Βήμα 6. Σχεδίαση ελατηρίου και κεφαλών κοχλιών στο καπάκι
2.4.7 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 2.5 Ολοκλήρωση του σχεδίου: διαστάσεις, κείμενο, εκτύπωση
2.5.1 Το πλάνο του μαθήματος
2.5.2 Διαστασιολόγηση του σχεδίου
2.5.3 Τοποθέτηση κειμένου στο σχέδιο
2.5.4 Εκτύπωση σχεδίου
2.5.5 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 2.6 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση εξαρτημάτων
2.6.1 Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου
2.6.2 Αξονομετρική σχεδίαση άξονα
2.6.3 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Σχεδίαση κτιρίων για Πολιτικούς - Αρχιτέκτονες
ΜΑΘΗΜΑ 3.1 Ένα απλό παράδειγμα: κάτοψη οικίας
3.1.1 Αντικείμενο σχεδίασης
3.1.2 Αλλαγή της κλίμακας των γραμμών και σχεδίαση τμημάτων τοιχοποιίας
3.1.3 Διαμόρφωση τμημάτων της τοιχοποιίας
3.1.4 Σχεδίαση τραπεζιού και διαμόρφωση στρογγυλευμάτων
3.1.5 Έλεγχος διαστάσεων
3.1.6 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 3.2 Σχεδίαση κτιρίων σε όψεις και τομές
3.2.1 Αντικείμενο σχεδίασης
3.2.2 Σχεδίαση περιγράμματος σκεπής
3.2.3 Σχεδίαση των μπαλκονιών στην τομή
3.2.4 Σχεδίαση των σκίαστρων και του διακοσμητικού τόξου
3.2.5 Τοποθέτηση γραμμικών διαστάσεων
3.2.6 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 3.3 Απλά αρχιτεκτονικά και δομικά στοιχεία
3.3.1 Αντικείμενο μαθήματος
3.3.2 Σχεδίαση θυρών
3.3.3 Σχεδίαση τμήματος σκάλας και τραπεζαρίας
3.3.4 Μετακίνηση και περιστροφή τηλεόρασης
3.3.5 Διαγράμμιση των τοιχίων του κτιρίου
3.3.6 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 3.4 Βιβλιοθήκες αρχιτεκτονικών στοιχείων
3.4.1 Αντικείμενο μαθήματος
3.4.2 Δημιουργία, ορισμός και αποθήκευση block
3.4.3 Εισαγωγή και επαναδιαμόρφωση στοιχείων
3.4.4 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 3.5 Ολοκλήρωση του σχεδίου: διαστάσεις, κείμενο, εκτύπωση
3.5.1 Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε
3.5.2 Διαστασιολόγηση της κάτοψης
3.5.3 Τοποθέτηση κειμένου στο υπόμνημα
3.5.4 Γραφή κειμένου στη κάτοψη
3.5.5 Εκτύπωση σχεδίου
3.5.6 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 3.6 Τρισδιάστατη σχεδίαση κτιρίων για Πολιτικούς - Αρχιτέκτονες
3.6.1 Τρισδιάστατη σχεδίαση κτιρίων
3.6.2 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ηλεκτρικά Δίκτυα και Η/Μ Εγκαταστάσεις
ΜΑΘΗΜΑ 4.1 Ξεκινώντας με την κάτοψη του κτιρίου
4.1.1 Αντικείμενο σχεδίασης
4.1.2 Αλλαγή της κλίμακας των γραμμών και σχεδίαση τμημάτων τοιχοποιίας
3.1.3 Διαμόρφωση τμημάτων της τοιχοποιίας
4.1.4 Σχεδίαση ντουζιέρας και διαμόρφωση στρογγυλευμάτων
4.1.5 Έλεγχος διαστάσεων
4.1.6 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 4.2 Σχεδίαση απλών ηλεκτρικών δικτύων
4.2.1 Αντικείμενο σχεδίασης
4.2.2 Σχεδίαση– διαμόρφωση ηλεκτρικών στοιχείων
4.2.3 Σχεδίαση ηλεκτρικών γραμμών και διαμόρφωση άλλων στοιχείων
4.2.4 Τοποθέτηση γραμμικών διαστάσεων
4.2.5 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 4.3 Σύνθετα δίκτυα και διαγράμματα
4.3.1 Αντικείμενο μαθήματος
4.3.2 Σχεδίαση διαγράμμισης στοιχείων στην κάτοψη
4.3.3 Διάγραμμα εγκατάστασης τηλεφώνων
4.3.4 Πρακτική άσκηση
4.3.5 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 4.4 Βιβλιοθήκες Η/Μ στοιχείων και χρήση τους
4.4.1 Αντικείμενο μαθήματος
4.4.2 Σχεδίαση ηλεκτρικών στοιχείων
4.4.3 Ορισμός Block και αποθήκευση τους στο δίσκο
4.4.4 Εισαγωγή των Block στο σχέδιο
4.4.5 Πρακτική άσκηση
4.4.6 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 4.5 Ολοκλήρωση του σχεδίου: διαστάσεις, κείμενο, εκτύπωση
4.5.1 Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε
4.5.2 Διαστασιολόγηση της κάτοψης
4.5.3 Τοποθέτηση κειμένου
4.5.4 Εκτύπωση σχεδίου
4.5.5 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ 4.6 Τρισδιάστατη σχεδίαση ηλεκτρικών δικτύων
4.6.1 Τρισδιάστατη σχεδίαση ηλεκτρικών δικτύων
4.6.2 Πρακτική άσκηση
Εντολές μαθήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Εγχειρίδιο Εντολών
5.1 Εντολές για τα μαθήματα 2.1, 3.1 και 4.1
5.3 Εντολές για τα μαθήματα 2.3, 3.3 και 4.3
5.4 Εντολές για τα μαθήματα 2.4, 3.4 και 4.4
5.5 Εντολές για τα μαθήματα 2.5, 3.5 και 4.5
5.6 Εντολές για τo μάθημα 2.6

Ευρετήριο εντολών του AutoCAD

Καζανίδης Ιωάννης

Ο Καζανίδης Ιωάννης είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολογίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην "Επιστήμη της Πληροφορικής" από το Coventry University και διδακτορικού διπλώματος στην "Εκπαιδευτική Τεχνολογία" από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Από το 2004 διδάσκει, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα στους τομείς της Μηχανολογίας και της Πληροφορικής. Έχει διδάξει στη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, σε Ι.Ε.Κ. και σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο και έχει συγγράψει πλήθος διδακτικών σημειώσεων. Παράλληλα από το 2009 έχει ιδρύσει προσωπική εταιρεία παρέχοντας υπηρεσίες μηχανικού.

Σαράφης Ηλίας

Ο Σαράφης Ηλίας είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο του Liverpool (Αγγλία). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας και Προϊστάμενος του τομέα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας ΑΜ-Θ. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Μηχατρονικής και Ρομποτικής καθώς και υπεύθυνος του τομέα Κατασκευών – Εγκαταστάσεων – Παραγωγής του τμήματος Μηχανολογίας. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εν ενεργεία προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανολογίας (πρώην ΤΕΙ Καβάλας).


Τσεμπεκλής Σπύρος

Ο Τσεμπεκλής Σπύρος είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Ε.Α.Π. με αντικείμενο "Σπουδές στην Εκπαίδευση". Από το 1998 είναι εξωτερικός εκπαιδευτικός συνεργάτης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διδάσκει μεταξύ άλλων Σχεδίαση με Η/Υ και 3Δ Μοντελοποίηση στο Τμήμα Μηχανολογίας.

Έχει πλούσια εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία ως μηχανικός, καθώς και σε τομείς πληροφορικής όπως προγραμματισμό εφαρμογών, ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και συστήματα e-learning. Έχει συγγράψει πλήθος διδακτικών σημειώσεων και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.