Οδηγός και Εφαρμογές του MS Excel

28,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

536

ISBN13

978-618-5242-24-4

Έτος Έκδοσης

2018

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

CD-ROM

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,93 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112071

In Stock

Το βιβλίο Οδηγός και Εφαρμογές του MS Excel με αναλυτικά παραδείγματα απευθύνεται στον καθημερινό χρήστη υπολογιστών, που θέλει να εξοικειωθεί με το Microsoft Excel και θέλει να το χρησιμοποιήσει είτε σαν εργαλείο στην εργασία του είτε για προσωπικούς λόγους. Απευθύνεται ωστόσο και στους πιο προχωρημένους χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και να μάθους τεχνικές ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. Επίσης, αυτό το βιβλίο απευθύνεται τόσο στον σπουδαστή που θέλει να μάθει πιο οργανωμένα τη χρήση αυτής της εφαρμογής, όσο και στον καθηγητή που θέλει μια βάση για να διδάξει τα θέματά του, για αυτό και προσφέρει ασκήσεις και εφαρμογές.

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε δυο μέρη.

Το πρώτο μέρος παρουσιάζει όλες τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται ένας αρχάριος χρήστης για να ξεκινήσει. Καλύπτεται το περιβάλλον του Excel, όπως και οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να ξέρει κάθε χρήστης. Συνεχίζει με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων, όπως την επιλογή μέρους ή ενός ολόκληρου φύλλου, με την εισαγωγή και την επεξεργασία δεδομένων και τον τρόπο που μπορεί να γίνει αντιγραφή ή μετακίνηση φύλλων εργασίας, την εισαγωγή και τη διαγραφή γραμμών/στηλών και όλα τα θέματα που καλύπτουν τον χειρισμό δεδομένων. Επίσης, καλύπτεται η μορφοποίηση των δεδομένων ενός λογιστικού φύλλου, καθώς και η εκτύπωση και η διαμόρφωση ενός λογιστικού φύλλου.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε πιο προχωρημένες λειτουργίες, όπως οι λίστες και η ανάλυση δεδομένων, οι πίνακες δεδομένων και οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα γραφήματα. Καλύπτει επίσης τις πιο προχωρημένες συναρτήσεις και περιλαμβάνει μια αναλυτική λίστα των συναρτήσεων, αλφαβητικά αλλά και κατά κατηγορία. Συνεχίζει με τις μακροεντολές και πώς δημιουργούνται, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αφορά την VBA και πώς συνεργάζεται με το Excel, ώστε με τη χρήση της να προστεθεί επιπλέον λειτουργικότητα σε ένα λογιστικό φύλλο.

Πρόλογος

1 Εισαγωγή στο Excel
1.1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2016
1.1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 2016
1.2 Διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Excel
1.3 Εξοικείωση με το περιβάλλον του Excel
1.3.1 Το Παράθυρο του Excel
1.3.2 Η Κορδέλα
1.3.3 Η Περιοχή Εργασίας
1.3.4 Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης
1.3.5 Μικρή γραμμή εργαλείων
1.3.6 Χρήση της Γρήγορης ανάλυσης δεδομένων
1.4 Η Βοήθεια στο Excel
1.5 Προσαρμογή του Excel
Ασκήσεις

2 Βασικές λειτουργίες του Excel
2.1 Δημιουργία νέου αρχείου
2.2 Αποθήκευση αρχείου
2.3 Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου
2.4 Κλείσιμο Αρχείου
2.5 Συνεργασία Πολλών Χρηστών σε ένα Βιβλίο Εργασίας
Ασκήσεις

3 Χειρισμός Δεδομένων
3.1 Επιλογή Φύλλου, Στηλών, Γραμμών, Κελιών
3.2 Πλοήγηση σε ένα βιβλίο και σε ένα φύλλο εργασίας
3.3 Εισαγωγή Δεδομένων
3.3.1 Εισαγωγή κειμένου και αριθμών
3.3.2 Εισαγωγή σειρών δεδομένων
3.3.3 Εισαγωγή δεδομένων από Προσαρμοσμένες λίστες
3.3.4 Εισαγωγή σχολίων
3.4 Επεξεργασία δεδομένων
3.5 Διαγραφή δεδομένων και μορφοποίησης
3.6 Εύρεση και Αντικατάσταση
3.6.1 Εύρεση και Αντικατάσταση Περιεχομένων
3.6.2 Εύρεση και Αντικατάσταση Μορφοποιήσεων
3.7 Ορθογραφικός Έλεγχος
Ασκήσεις

4 Χειρισμός Φύλλων Εργασίας
4.1 Αλλαγή του πλάτους και του ύψους στηλών και γραμμών
4.2 Απόκρυψη και Επανεμφάνιση Στηλών και Γραμμών
4.3 Εισαγωγή και Διαγραφή Στηλών και Γραμμών
4.4 Σταθεροποίηση Γραμμών και Στηλών
4.5 Εισαγωγή/Διαγραφή Φύλλων Εργασίας
4.6 Μετονομασία Φύλλων Εργασίας
4.7 Αντιγραφή και μετακίνηση φύλλων εργασίας
4.8 Ομαδοποίηση και Κατάργηση Ομαδοποίησης Φύλλων Εργασίας
4.9 Προβολές ενός Φύλλου Εργασίας
4.10 Εισαγωγή και Κατάργηση Αλλαγών Σελίδων
Ασκήσεις

5 Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Φύλλων Εργασίας
5.1 Μορφοποίηση Κελιών, Αριθμών, Κειμένου
5.1.1 Καρτέλα Αριθμός
5.1.2 Καρτέλα Στοίχιση
5.1.3 Καρτέλα Γραμματοσειρά
5.1.4 Καρτέλα Περίγραμμα
5.1.5 Καρτέλα Γέμισμα
5.1.6 Καρτέλα Προστασία
5.2 Μορφοποίηση καρτελών
5.3 Αυτόματη Μορφοποίηση
5.4 Μορφοποίηση υπό Όρους
5.5 Εισαγωγή Γραφικών Στοιχείων και Εικόνων
5.5.1 Εικόνες από αρχείο
5.5.2 Εικόνες από το Internet
5.5.3 WordArt
5.5.4 Σχήματα
5.5.5 SmartArt
5.6 Μορφοποίηση γραφικών
Ασκήσεις

6 Εκτύπωση και διαμόρφωση σελίδας
6.1 Προεπισκόπηση και εκτύπωση
6.2 Διαμόρφωση Σελίδας
6.2.1 Καρτέλα Σελίδα
6.2.2 Καρτέλα Περιθώρια
6.2.3 Καρτέλα Κεφαλίδες και Υποσέλιδα
6.2.4 Καρτέλα Φύλλο
Ασκήσεις

7 Προχωρημένος Χειρισμός Δεδομένων
7.1 Αντιγραφή, Μετακίνηση και Επικόλληση Κελιών
7.1.1 Επιλογές επικόλλησης
7.1.2 Το Πρόχειρο του Excel
7.2 Ονομασία Κελιών και Περιοχών
7.3 Διαχωρισμός Κειμένου σε Στήλες
7.4 Επικύρωση Δεδομένων
7.5 Αντιγραφή και Επικόλληση Μεταξύ Διαφορετικών Εφαρμογών
7.6 Δημιουργία και χρήση προτύπων
Άσκηση

8 Δημιουργία Τύπων
8.1 Τελεστές και δημιουργία απλών τύπων
8.2 Προτεραιότητα τελεστών
8.3 Αντιγραφή τύπων και Αυτόματη συμπλήρωση
8.4 Χρήση ονομάτων σε τύπους
8.5 Σύνδεση κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο
8.6 Σχετικές και απόλυτες τιμές
8.7 Σφάλματα σε τύπους και αντιμετώπισή τους
Ασκήσεις

9 Συναρτήσεις – Μέρος Α
9.1 Τι Είναι μία συνάρτηση
9.2 Δημοφιλείς συναρτήσεις
9.3 Κλήση μίας συνάρτησης
9.3.1 Συνάρτηση SQRT
9.3.2 Συνάρτηση PRODUCT
9.3.3 Συνάρτηση POWER
9.3.4 Συνάρτηση MOD
9.3.5 Συνάρτηση ABS
9.3.6 Συνάρτηση RAND
9.4 Συναρτήσεις κειμένου
9.5 Συναρτήσεις στρογγυλοποίησης
9.6 Λογικές συναρτήσεις
9.6.1 Συνάρτηση IF
9.6.2 Συναρτήσεις AND, OR
9.7 Συναρτήσεις αναζήτησης
9.8 Οικονομικές συναρτήσεις
9.9 Πληροφοριακές συναρτήσεις και συναρτήσεις λαθών
9.10 Συναρτήσεις ημ/νίας και ώρας
Ασκήσεις

10 Γραφήματα
10.1 Δημιουργία γραφήματος
10.2 Μορφοποίηση και προσαρμογή γραφημάτων
10.3 Ειδικά είδη γραφημάτων
10.3.1 Γραφήματα τάσης
10.3.2 Γραφήματα sparkline
10.3.3 Νέα γραφήματα του Excel 2016
10.4 Προεπισκόπηση και εκτύπωση γραφημάτων
Άσκηση

11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων
11.1 Δημιουργία λίστας και εισαγωγή δεδομένων
11.1.1 Δημιουργία φόρμας για εισαγωγή δεδομένων
11.1.2 Εισαγωγή Δεδομένων στο Excel από εξωτερική πηγή
11.2 Κατάργηση διπλότυπων τιμών
11.3 Ταξινόμηση δεδομένων
11.4 Φιλτράρισμα δεδομένων
11.5 Σύνθετο φίλτρο
11.6 Μερικά αθροίσματα
11.7 Ομαδοποίηση γραμμών και στηλών
11.8 Διάρθρωση
11.9 Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Άσκηση

12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων
12.1 Πίνακες δεδομένων
12.1.1 Πίνακες μίας μεταβλητής
12.1.2 Πίνακες δύο μεταβλητών
12.2 Σενάρια
12.3 Αναζήτηση στόχου
Ασκήσεις

13 Ανάλυση δεδομένων
13.1 Σύνοψη δεδομένων από διαφορετικούς πίνακες
13.2 Συγκεντρωτικοί Πίνακες
13.2.1 Ομαδοποίηση δεδομένων ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα
13.2.2 Αναλυτές ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα
13.2.3 Φιλτράρισμα ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα
13.3 Συγκεντρωτικά γραφήματα
Ασκήσεις

14 Συναρτήσεις – Μέρος Β
14.1 Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων
14.2 Συναρτήσεις Αναζήτησης και Αναφοράς
14.3 Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις
14.4 Συναρτήσεις Μηχανικής
14.5 Συναρτήσεις Στατιστικής
14.6 Συναρτήσεις Οικονομικές
14.7 Υπολογισμοί με συναρτήσεις πινάκων
Ασκήσεις

15 Ευρετήριο Συναρτήσεων
15.1 Ευρετήριο Συναρτήσεων Ανά Κατηγορία
15.1.1 Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων
15.1.2 Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας
15.1.3 Συναρτήσεις μηχανικής
15.1.4 Οικονομικές συναρτήσεις
15.1.5 Συναρτήσεις πληροφοριών
15.1.6 Λογικές συναρτήσεις
15.1.7 Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς
15.1.8 Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας
15.1.9 Στατιστικές συναρτήσεις
15.1.10 Συναρτήσεις κειμένου
15.2 Αλφαβητικό Ευρετήριο Συναρτήσεων

16 Μακροεντολές
16.1 Καταγραφή μακροεντολών στο Excel
16.1.1 Απόλυτες ως προς σχετικές διευθύνσεις
16.2 Εκτέλεση μακροεντολής
16.3 Αντιστοίχιση μακροεντολής σε κουμπί
και συντόμευση πληκτρολογίου
16.4 Διαγραφή μακροεντολής
16.5 Ασφάλεια μακροεντολών
16.6 Ο Κώδικας πίσω από μία μακροεντολή
Ασκήσεις

17 Η Visual Basic for Applications και το Excel
17.1 Τι είναι μία γλώσσα προγραμματισμού
17.2 Εξοικείωση με το περιβάλλον της VBA
17.3 Αντικείμενα της VBA
17.4 Υπορουτίνες και συναρτήσεις
17.4.1 Υπορουτίνες
17.4.2 Συναρτήσεις
17.5 Τύποι δεδομένων
17.6 Μεταβλητές και σταθερές
17.7 Πίνακες (Arrays)
17.8 Σχολιασμός του κώδικα
17.9 Επέκταση μακροσκελών γραμμών κώδικα σε πολλές γραμμές
17.10 Εντολές αλλαγής της ροής
17.11 Εντολές επανάληψης (βρόχοι)
17.11.1 Βρόχος For
17.11.2 Βρόχος Do While
17.11.4 Βρόχος For, Each
17.12 Αλληλεπίδραση με το χρήστη
17.12.1 InputBox
17.12.2 UserForm
17.13 Αρχεία κειμένου στην VBA
17.13.1 Διάβασμα Αρχείου
17.13.2 Γράψιμο σε Αρχείο
17.14 Αποσφαλμάτωση κώδικα VBA
17.15 Το Μοντέλο δεδομένων του Excel
17.16 Επεξεργασία μακροεντολής του Excel
17.17 Δημιουργία και χρήση συνάρτησης από το χρήστη
Ασκήσεις

18 Εφαρμογές με το Excel
18.1 Ισολογισμός
18.1 Σημείο εξισορρόπησης

Ασκήσεις

Γκλαβά Μαίρη

Η Μαίρη Γκλαβά έχει σπουδάσει Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο New York University (Η.Π.Α.) στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Εργάζεται ως αναλύτρια/προγραμματίστρια και έχει υπερ-εικοσαετή εμπειρία διδασκαλίας σε θέματα υπολογιστών σε στελέχη εταιρειών. Επίσης, έχει μεταφράσει πλήθος βιβλίων υπολογιστών, ενώ έχουν εκδοθεί άλλα τρία δικά της βιβλία για προηγούμενες εκδόσεις των Windows και του Office.