Λογοτεχνική Γεωγραφία

18,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

256

ISBN13

978-618-202-186-6

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Μικτό

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

In Stock

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εναρκτήριο λάκτισμα για μια πιο συστηματική και πολυεπίπεδη ανάλυση του μυθοπλαστικού χώρου στην ελληνική λογοτεχνία. Η μελέτη των έργων που πραγματοποιείται επιχειρεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου της λογοτεχνικής γεωγραφίας στην Ελλάδα μελετώντας τον χώρο στα λογοτεχνικά έργα με δυο τρόπους:

  • με την ανάλυση του αναπαριστάμενου χώρου εφαρμόζοντας για πρώτη φορά τη γεωκριτική μέθοδο του Β.Westphal, όπως τη συστηματοποίησε στο έργο του La Géocritique. Réel, fiction, espace (2007),
  • με τη χαρτογράφηση του αναπαριστάμενου χώρου της λογοτεχνίας αντλώντας γεωγραφικές πληροφορίες από το κείμενο.

Η λογοτεχνική γεωγραφία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα. Γεφυρώνει πρωτίστως τη γεωγραφία με τη λογοτεχνία, με τη συμβολή όμως και άλλων επιστημών, όπως της ιστορίας, της λαογραφίας, της ψυχολογίας και άλλων.

Με επίκεντρο τη μελέτη του χώρου, ο εν λόγω κλάδος επιδιώκει την πολύπλευρη ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους.

Πρόλογος
Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ A: Λογοτεχνική γεωγραφία: εξέλιξη και μέθοδοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεωρητικό πλαίσιο
1.1 Σχέση γεωγραφίας και λογοτεχνίας
1.2 Η λογοτεχνική γεωγραφία
     1.2.1 Το περιεχόμενο της λογοτεχνικής γεωγραφίας
     1.2.2 Λογοτεχνική χαρτογραφία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών – Λογοτεχνικοί χάρτες
     1.2.3 Παραδείγματα λογοτεχνικής χαρτογράφησης
     A Literary Atlas of Europe
     Geospatial Innovation in the Digital Humanities: A Deep Map of the English Lake District
     Litescape.Pt – A Portuguese Literary Atlas

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μεθοδολογία
2.1 Η αφήγηση και ο χώρος
2.2 Γεωκριτική ανάλυση της λογοτεχνίας κατά Westphal
2.3 Οι βασικές αρχές της γεωκριτικής
     2.3.1 Χωροχρονικότητα (spatiotemporality)
     2.3.2 Παραβατικότητα/υπερβατικότητα (transgressivity)
          2.3.2.1 Ομοιογενής και ετερογενής χώρος
          2.3.2.2 Παράβαση/υπέρβαση (transgression)
          2.3.2.3 Διάκριση των όρων «υπερβατικότητα»–«παραβατικότητα»
     2.3.3 Κίνηση του σώματος στον χώρο
     2.3.4 Αναφορικότητα (referentiality)
          2.3.4.1 Πραγματικότητα, λογοτεχνία και χώρος
2.4 Χαρακτηριστικά της γεωκριτικής
2.5 Τα στερεότυπα στη γεωκριτική
2.6 Χαρτογραφική απεικόνιση του λογοτεχνικού έργου

ΜΕΡΟΣ B: Εφαρμογές σε ελληνικά λογοτεχνικά έργα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Στράτης Μυριβήλης: Ο Βασίλης ο Αρβανίτης και Η Παναγιά η Γοργόνα
3.1 Το έθνος στη λογοτεχνία
3.2 Η γενιά του Τριάντα: το Αιγαίο και η ελληνικότητα
3.3 Η ζωή του Στράτη Μυριβήλη
3.4 Χαρακτηριστικά της γραφής του
3.5 Το έργο του και περίοδοι δημιουργίας
3.6 Οι πολιτικές του ιδέες και η εποχή του
3.7 Ο Βασίλης ο Αρβανίτης και Η Παναγιά η Γοργόνα
     3.7.1 Ο Βασίλης ο Αρβανίτης
     3.7.2 Η πλοκή του έργου
     3.7.3 Ο αφηγητής στο έργο Ο Βασίλης ο Αρβανίτης
     3.7.4 Η Παναγιά η Γοργόνα
     3.7.5 Η πλοκή του έργου
     3.7.6 Ο αφηγητής στο έργο Η Παναγιά η Γοργόνα
3.8 Ο Βασίλης ο Αρβανίτης: γεωκριτική ανάλυση
     3.8.1 Χρόνος και χώρος
          3.8.1.1 Χρόνος
          3.8.1.2 Χώρος
          3.8.1.3 Δημόσιοι χώροι
          3.8.1.4 Ιδιωτικοί χώροι
          3.8.1.5 Ο ήρωας σε σχέση με τον χώρο
          3.8.1.6 Άλλα γεγονότα με χωρική διάσταση
     3.8.2 Παραβατικότητα–υπερβατικότητα στον Βασίλη τον Αρβανίτη
          3.8.2.1 Συγκρούσεις και παραβάσεις
          3.8.2.2 Ραβδωτοί και ήπιοι χώροι
          3.8.2.3 Η λειτουργία του ύψους και οι πτήσεις
          3.8.2.4 Υπερβατικότητα στον Βασίλη τον Αρβανίτη
          3.8.2.5 Παραβατικότητα στον Βασίλη τον Αρβανίτη
     3.8.3 Αναφορικότητα στον Βασίλη τον Αρβανίτη
          3.8.3.1 Πραγματικοί χώροι και πρόσωπα
          3.8.3.2 Αυτοβιογραφικά στοιχεία
          3.8.3.3 Διακειμενικές σχέσεις και επιρροές
3.9 Η Παναγιά η Γοργόνα: γεωκριτική ανάλυση
     3.9.1 Χωροχρονικότητα στην Παναγιά Γοργόνα
          3.9.1.1 Χρόνος
          3.9.1.2 Το ιστορικό πλαίσιο
          3.9.1.3 Ο χώρος
          3.9.1.4 Δημόσιοι–εξωτερικοί χώροι
          3.9.1.5 Ιδιωτικοί–εσωτερικοί χώροι
     3.9.2 Παραβατικότητα-Υπερβατικότητα στην Παναγιά Γοργόνα
          3.9.2.1 Συγκρούσεις και παραβάσεις: το άτομο και το σύνολο
          3.9.2.2 Ραβδωτοί και ήπιοι χώροι
          3.9.2.3 Ο ρόλος του βλέμματος
          3.9.2.4 Διαδρομές πτήσης
          3.9.2.5 Ξεριζωμός ή εξορία
          3.9.2.6 Υπερβάσεις–παραβάσεις συνόλου
          3.9.2.7 Υπερβάσεις–παραβάσεις προσώπων
     3.9.3 Αναφορικότητα στην Παναγιά Γοργόνα
          3.9.3.1 Πραγματικοί χώροι: η εκκλησία Παναγιά Γοργόνα
          3.9.3.2 Η εικόνα της Παναγιάς Γοργόνας
          3.9.3.3 Διαμόρφωση ενός τόπου άτοπου (topos atopos κατά Westphal)
          3.9.3.4 Άλλοι πραγματικοί χώροι
          3.9.3.5 Πραγματικά πρόσωπα
          3.9.3.6 Διακειμενικές σχέσεις και επιρροές
     3.9.4 Πολυαισθητικότητα
3.10 Σύγκριση των δύο ηρώων
3.11 Χαρτογράφηση της Μουριάς και της Σκάλας Μουριάς – Κατηγοριοποίηση τοπωνυμίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δημήτρης Χατζής: Το τέλος της μικρής μας πόλης
4.1 Η πόλη στη λογοτεχνία
4.2 Η ζωή του Δημήτρη Χατζή
4.3 Το έργο του και περίοδοι δημιουργίας
4.4 Οι πολιτικές του ιδέες και η εποχή του
4.5 Το τέλος της μικρής μας πόλης
4.6 Χαρακτηριστικά της συλλογής
4.7 Γεωκριτική ανάλυση της συλλογής
     4.7.1 Χώρος–χρόνος
          4.7.1.1 Χαρακτηριστικά του χώρου στη συλλογή
          4.7.1.2 Χώρος και χρόνος των διηγημάτων
     4.7.2 Παραβατικότητα–υπερβατικότητα
          4.7.2.1 Συγκρούσεις και παραβάσεις
          4.7.2.2 Παραβάσεις προσώπων
     4.7.3 Αναφορικότητα
          4.7.3.1 Πραγματικότητα και μυθοπλασία
          4.7.3.2 Διακειμενικές σχέσεις
4.8 Συμπεράσματα σχετικά με Το τέλος της μικρής μας πόλης
4.9 Χαρτογράφηση της πόλης των Ιωαννίνων

Επίλογος

Βιβλιογραφικές αναφορές
Α. Γενικές αναφορές και ιστότοποι
     Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
     Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
     Ιστότοποι
Β. Για τον Στράτη Μυριβήλη
     Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
     Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Γ. Για τον Δημήτρη Χατζή
     Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία