Η επίδραση του ιμπρεσιονισμού στη σύγχρονη τέχνη

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

280

ISBN13

978-618-5242-85-5

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,822 kg
Κωδικός Ευδόξου

94689639

In Stock

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου όπως το δηλώνει και ο τίτλος του είναι για την επίδραση που επέφερε ο ιμπρεσιονισμός στη σύγχρονη τέχνη.

Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη, όπου:

Το πρώτο μέρος ασχολείται με την κυριαρχία της οπτικής εντύπωσης στον ιμπρεσιονισμό και περικλείει την οπτική αναπαράσταση, τη λειτουργία της φόρμας στο μοντερνισμό, την απεικόνιση της σύγχρονης κοινωνίας μέσα από την εικόνα, τον όγκο και την πρωτοτυπία στο έργο του Cézanne.

Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τις ιδεολογικές και κοινωνικές ζυμώσεις που επέφερε ο ιμπρεσιονισμός συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στην αισθητική αξία της αφαίρεσης, στη μορφή του μοντερνισμού, στην εξάρτηση του Manet με το παρελθόν, στη κοινωνική εμπειρία του μοντερνισμού και για το νεοϊμπρεσιονισμό και τη δύναμη του χρώματος.

Τέλος στο τρίτο μέρος αναφέρεται το νόημα της αφαίρεσης και του χρώματος, η σχέση του Monet με τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και η διορατικότητα του για τον ψηφιακό ιμπρεσιονισμό, για τη γεωμετρική διάρθρωση σε σχέση με το έργο του Cézanne, για την πρωτοπορία και την κοινωνική αυτονομία της τέχνης και για το έργο του Pollock σε σχέση με τον εκφραστικό και κοινωνικό χαρακτήρα του ιμπρεσιονισμού και τέλος για τη μορφική αφετηρία της σύγχρονης τέχνης.

Ευχαριστήριο
Πρόλογος
Εισαγωγή

Μέρος 1
1 Η κυριαρχία της οπτικής εντύπωσης στον ιμπρεσιονισμό
1.1 Η διαδικασία της μνήμης
1.2 Μορφή και αστικό τοπικό
1.3 Η έννοια του μεταβατικού στον ιμπρεσιονισμό
1.4 Η θεωρία της πλαστικής έκφρασης και οι φόρμες της αφηρημένης ζωγραφικής
2 Οπτική αναπαράσταση και γλώσσα της εικόνας
2.1 Το μοντέρνο σαν μέτρο εμπειρίας στην αίσθηση του φυσικού κόσμου
2.2 Η εξελικτική πορεία του ιμπρεσιονισμού
3 Ο μοντερνισμός και η λειτουργία της φόρμας
3.1 Η απόδοση του χρώματος σε σχέση με την αίσθηση της φόρμας
3.2 Οι εκσυγχρονιστικές αντιλήψεις του ιμπρεσιονισμού
4 Η απεικόνιση της σύγχρονης κοινωνίας μέσα από την εικόνα
4.1 Η σχέση του τοπίου στη βιομηχανοποιημένη κοινωνία
4.2 Οι κοινωνικές μεταμορφώσεις στη βιομηχανία της κουλτούρας
5 Η πρωτοτυπία στο έργο του Cézanne
5.1 Ο όγκος στο έργο του Cézanne και η λειτουργία της φόρμας

Μέρος 2
6 Ιδεολογικές και κοινωνικές ζυμώσεις
6.1 Οι εκσυγχρονιστικές αντιλήψεις του ιμπρεσιονισμού
6.2 Ο ανανεωτικός ρόλος των ιμπρεσιονιστών
6.3 Η ιμπρεσσιονιστική χρωματολογία και η αυτονομία της απέναντι σε ένα νέο πλαστικό χώρο
6.4 Η αντικειμενική παράσταση του χώρου και το φως σαν συνισταμένη των περισσότερων χρωμάτων
7 Η αισθητική αξία της αφαίρεσης και η έλλειψη του βάθους
7.1 Ο μοντερνισμός και η ισοδύναμη προσπάθεια με τη ρεαλιστική ζωγραφική του παρελθόντος
7.2 Ο προσδιορισμός της αφαίρεσης στα έργα του Monet
7.3 Το μέγεθος της επέκτασης ανάμεσα στον Monet και την αφαίρεση, σε σχέση με τα σημερινά έργα τέχνης 106
8 Το μοντέρνο ως μορφή μέσα από την εξάσκηση της τέχνης
8.1 Η συνεχή ανανέωση του μοντερνισμού και η αλλαγή στους τρόπους αναπαράστασης
8.2 Η εξέλιξη της τέχνης και οι ιστορικές συγκυρίες σαν δύναμη μετατροπής
8.3 Η χρήση των βιομηχανικών υλικών και η αποδοχή τους στον τομέα της σύγχρονης τέχνης
9 Η εξάρτηση του Manet από την τέχνη του παρελθόντος
9.1 Η απόπειρα απεικόνισης του Manet για την πλήρη κλίμακα του τοπίου και της μοντέρνας ιστορικής ζωγραφικής
9.2 Η ρεαλιστική πρόθεση του Manet και ο τεχνοϊστορικός χαρακτήρας αυτής
9.3 Ο ρόλος των καλλιτεχνικών μοντέλων στη δημιουργική διαδικασία του Manet
10 Η κοινωνική εμπειρία του μοντερνισμού και το μοντέρνο σαν κοινωνική διάκριση
10.1 Ο νεοϊμπρεσιονισμός και η δυναμική του χρώματος μέσα από μια μεταρρυθμιστική εικόνα
10.2 Η μεθοδολογία και η σημασία της αναπαράστασης από τους νεοϊμπρεσιονιστές

Μέρος 3
11 Το νόημα της αφαίρεσης και η συμβολή της στο μοντερνισμό
11.1 Η ελευθερία του χρώματος και οι εκφραστικές δυνατότητες στη δημιουργία της εικόνας
11.2 Η έννοια του συμβόλου και η μορφολογική δομή του χώρου σαν μέρος του περιεχομένου
11.3 Η εξελικτική πορεία του μεταϊμπρεσιονισμού
11.4 Ο φωβισμός και οι πλαστικές κατευθύνσεις του Cézanne
11.5 Οι ιμπρεσσιονιστικές παρεμβάσεις του Kokoscka και οι μορφοπλαστικές αναζητήσεις του Hofer
12 Η Αναγέννηση του Monet και ο «αφηρημένος ιμπρεσιονισμός»
12.1 Ο Monet και η κατάργηση της ψευδαίσθησης
12.2 Ο Monet και η παρεμβατική διάθεση προς την χειρονομιακή τέχνη
13 Η διορατικότητα του Monet και της αφηρημένης ζωγραφικής μέσα από τον ψηφιακό ιμπρεσιονισμό
13.1 Η ανακάλυψη των «πολυμέσων» σαν μέσο έκφρασης των καλλιτεχνικών ιδεών
13.2 Η επεκτατική δουλειά του Monet μέσα από το έργο σύγχρονων καλλιτεχνών
14 Η Γεωμετρική διάθρωση και η απόδοση στο έργο του Cézanne
14.1 Ο κυβισμός και τα σύγχρονα μορφοπλαστικά προβλήματα
14.2 Η οργάνωση του χώρου και οι νέες κατευθύνσεις των πλαστικών στοιχείων
14.3 Η κίνηση της φόρμας και ο δυναμισμός στη δημιουργία της εικόνας
15 Πρωτοπορία και κοινωνική αυτονομία της τέχνης
15.1 Ο μοντερνισμός και η διαμόρφωση των σύγχρονων μητροπολιτικών πόλεων
15.2 Οι πρωτοποριακές αναπαραστάσεις ως μέρος της κοινωνικής συνείδησης
15.3 Το κοινωνικό περιεχόμενο της τέχνης και οι κοινωνικές δυνατότητες στην ανάπτυξη του μοντέρνου κράτους
15.4 Η καινοτομία, η ένταση και η μεταμόρφωση των εικονογραφημένων μορφών
16 Ο Jackson Pollock και ο εκφραστικός και κοινωνικός χαρακτήρας του ιμπρεσιονισμού
16.1 Η ανατροπή του ιμπρεσιονισμού και η δομή της μοντέρνας ζωγραφικής
17 Η μορφική αφετηρία της σύγχρονης εικόνας
17.1 Ο επίπεδος χώρος και η οργάνωση της φόρμας και του χρώματος
17.2 Η δομή στο έργο των ιμπρεσιονιστών και η πορεία των σύγχρονων καλλιτεχνών

Επίλογος - Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

Μαστρογιάννη Ασπασία

Η Μαστρογιάννη Ασπασία είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Φλωρεντίας και Διδάκτορας και Μεταδιδάκτορας στην Ιστορία της Τέχνης.

Διδάσκει Ιστορία της Τέχνης στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.