Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

54,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

608

ISBN13

978-618-202-063-0

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,554 kg
Κωδικός Ευδόξου

102074511

In Stock

Ένα ταξίδι που ξεκινάει από την εξέλιξη της Διοικητικής Επιστήμης και της Πληροφορικής, περνάει αναλυτικά από τα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης και καταλήγει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με έμφαση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και την ψηφιακή επιχείρηση.

Είναι πλέον φανερό ότι η διαχείριση της τεχνολογίας είναι ένα από τα κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία πλούτου στις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς, ειδικά στην εποχή μας που τα σύνορα πλέον δεν αποτελούν εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα και η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, προσφέροντας δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (real time) σε όλα τα σημεία της γης. Η Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Business Administration), η Τεχνολογία Πληροφορικής (Information Technology) αλλά και τα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (Management Information Systems) είναι απαραίτητα συνθετικά και εργαλεία στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να οργανωθούν εξυπνότερα, να γίνουν ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της Διοικητικής Επιστήμης και της Πληροφορικής, να εμβαθύνει στα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης και να αναδείξει την αξία του Ηλεκτρονικού επιχειρείν και της Ψηφιακής επιχείρησης του σήμερα. Στόχος του δε είναι να αποτελέσει βασικό και χρήσιμο σύγγραμμα για φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με την επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Τεχνολογίας, τα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Αποτελείται από 13 Κεφάλαια τα οποία αντιστοιχούν σε παραδόσεις και φόρτο εργασίας μίας διδακτικής εβδομάδας σπουδών το κάθε ένα.

Αντικείμενα του βιβλίου: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, ERPs, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Παγκόσμιος Ιστός, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Industry 4.0. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η Εξέλιξη της Διοίκησης και της Τεχνολογίας

1.1 Εισαγωγή
1.2 Η εξέλιξη της Διοικητικής των Επιχειρήσεων
1.3 Η εξέλιξη της Τεχνολογίας
1.4 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Τα Πληροφοριακά Συστήματα και η Πληροφορία στην Ψηφιακή Επιχείρηση

2.1 Εισαγωγή
2.2 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΠΣΔ)
2.3 Δεδομένα και Πληροφορία
2.4 Οι επιπτώσεις των ΠΣΔ στα επίπεδα της διοίκησης
2.5 Πληροφοριακά συστήματα στην καθημερινότητα
2.6 Τα συστατικά ενός Πληροφοριακού συστήματος
2.7 Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων
2.8 Η ψηφιακή επιχείρηση (Digital firm) σήμερα
2.9 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία.
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Τα Πληροφοριακά Συστήματα στην Επιχείρηση

3.1 Εισαγωγή
3.2 Ο ρόλος και η ‘θέση’ των πληροφοριακών συστημάτων στην επιχείρηση
3.3 Τα πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση και παράγοντες που τα επηρεάζουν
3.4 Οι κυριότεροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
3.5 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Επιχειρηματικά Μοντέλα και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

4.1 Εισαγωγή
4.2 Πληροφοριακό Σύστημα Βασισμένο σε Υπολογιστή (Computer based IS - CBIS)
4.3 Η Ψηφιακή επιχείρηση και η τεχνολογία του διαδικτύου
4.4 Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα (Business Models) στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business)
4.5 Τύποι επιχειρηματικών Μοντέλων στο διαδίκτυο
4.6 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
4.7 Ηλεκτρονικό επιχειρείν και η ψηφιακή επιχείρηση
4.8 Επιχειρηματικές προκλήσεις και ευκαιρίες
4.9 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην εποχή του COVID-19
4.10 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στη μετά COVID-19 εποχή 
4.11 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

5.1 Εισαγωγή
5.2 Λίγα λόγια για την Υποδομή της Τεχνολογίας Πληροφορικής (υποδομή πληροφορικής)
5.3 Υλικό 
5.4 Αποθήκευση
5.5 Λογισμικό
5.6 Στρατηγικές ανάπτυξης και εγκατάστασης λογισμικού
5.7 Δίκτυα και επικοινωνίες
5.8 Είδη δικτύων
5.9 Πρωτόκολλα δικτύων
5.10 Βασικά στοιχεία δικτύων
5.11 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Πληροφοριακών
Πόρων
6.1 Εισαγωγή
6.2 Η σημασία της πληροφορίας και οι πληροφοριακοί πόροι
6.3 Παραδοσιακή Οργάνωση Δεδομένων
6.4 Βάσεις δεδομένων και λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων
6.5 Προσπέλαση και ανάκτηση πληροφοριών 
6.6 Θέματα που διέπουν τις βάσεις δεδομένων
6.7 Αποθήκες δεδομένων
6.8 Βάσεις δεδομένων και ο ιστός
6.9 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βασικές Έννοιες
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στον
Παγκόσμιο ιστό

7.1 Εισαγωγή
7.2 Διευθύνσεις του διαδικτύου
7.3 Διακυβέρνηση του διαδικτύου
7.4 Ο Παγκόσμιος ιστός (World Wide Web)
7.5 Ιστοσελίδες, στόχοι και προβληματισμοί
7.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας
7.7 Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
7.8 Προώθηση της ιστοσελίδας
7.9 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Κατάταξη Πληροφοριακών Συστημάτων κατά Λειτουργικό
Τομέα και Ολοκλήρωση σε ERPs

8.1 Εισαγωγή
8.2 Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
8.3 Κατασκευή και Παραγωγή
8.4 Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (Sales and Marketing) 
8.5 Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital Management – HCM)
8.6 Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες (Customer Relationship Management – CRM)
8.7 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management – SCM)
8.8 Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management)
8.9 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems - ERPs)
8.10 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

9.1 Εισαγωγή
9.2 Ανασχεδιασμός 
9.3 Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διεργασιών
9.4 Ανάπτυξη Συστημάτων (Systems Development)
9.5 Μεθοδολογίες (Μοντέλα ή Στρατηγικές) Ανάπτυξης Συστημάτων 
9.6 Ανάπτυξη συστημάτων από τους τελικούς χρήστες (end-users development) 
9.7 Επιλογή μεθοδολογία ανάπτυξης
9.8 Εσωτερική ανάπτυξη (In-house development) ή Εξωτερική ανάθεση (Outsourcing) 
9.9 Στρατηγική ‘αγοράς’ ενός πληροφοριακού συστήματος
9.10 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Επιχειρηματική Αξία των Πληροφοριακών Συστημάτων και λόγοι αποτυχίας τους

10.1 Εισαγωγή
10.2 Κατανόηση της επιχειρηματικής αξίας
των πληροφοριακών συστημάτων 
10.3 Στρατηγικές εκτιμήσεις/στοχασμοί
10.4 Λόγοι Αποτυχίας των Πληροφοριακών Συστημάτων
10.5 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Ηθικά ζητήματα και Ασφάλεια συστημάτων

11.1 Εισαγωγή
11.2 Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI)
11.3 Επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence – ΒΙ)
11.4 Ηθικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά συστήματα
11.5 Ασφάλεια των Πληροφοριακών συστημάτων
11.6 Ανακεφαλαίωση
Βασική Ορολογία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
INDUSTRY 4.0
Εφαρμογή και Επιπτώσεις στη Σύγχρονη Βιομηχανία

12.1 Εισαγωγή
12.2 Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0)
12.3 Η επίδραση του Industry 4.0 στην οικονομία
12.4 Το Industry 4.0 στην Ελλάδα και στον κόσμο
12.5 Η 4η Βιομηχανική επανάσταση ουσιαστικά μετασχηματίζει την παραγωγή
12.6 Δημιουργία επιχειρηματικής αξίας τα ψηφιακά εργοστάσια 
12.7 Finance 4.0
12.8 Ανάλυση των λειτουργιών της υπό εξέταση βιομηχανίας – Η μελέτη περίπτωσης
12.9 Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων 
12.10 Γενική περιγραφή των ERPs & SAP
12.11 Επισκόπηση Λύσεων SAP για Industry 4.0
12.12 Εφαρμογή SAP Industry 4.0 σε μια σύγχρονη βιομηχανία
12.13 Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Case Study
Google Ads και Google Analytics

13.1 Εισαγωγή
13.2 Η συμπεριφορά του δείκτη ROAS 
13.3 Shopping Ads
13.4 Δυναμική επαναστόχευση
13.5 Google Analytics
13.6 Μερίδιο Προβολής & Κατάταξη σε Google Ads
13.7 Τρόποι Στόχευσης Κοινού – Marketing Persona

Μαδυτινός Δημήτριος

Ο Μαδυτινός Δημήτριος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Έκανε τις πρώτες πανεπιστημιακές σπουδές του στο Lund University της Σουηδίας και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Greenwich University του Λονδίνου στη Μ. Βρετανία. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Πληροφορική στη Διοίκηση, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, e-Business και την τελευταία δεκαετία διδάσκει Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση (Financial Modelling) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.