Ανυψωτικά και Μεταφορικά Μηχανήματα

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

552

ISBN13

978-618-5242-55-8

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,386 kg
Κωδικός Ευδόξου

86057390

In Stock

H άριστη λύση ενός προβλήματος μεταφοράς εξακολουθεί όπως και παλιότερα, να είναι και σήμερα, η προσπάθεια με οργανωτικά μέτρα βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας ή με κατασκευαστικές λύσεις να καταστεί περιττή η συγκεκριμένη μεταφορά. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα της μεταφορικής τεχνικής συνεχώς πολλαπλασιάζονται έτσι ώστε σήμερα τα προβλήματα μεταφοράς να κατέχουν πλέον την πρώτη θέση στον κατάλογο των μέτρων κάθε προσπάθειας βελτιστοποίησης μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Aντικείμενο των Aνυψωτικών και Mεταφορικών Mηχανών είναι η ανύψωση ή μεταφορά υλικών ή και ανθρώπων σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις από μια θέση σε μια άλλη, πάντοτε όμως σε κάποια περιορισμένη απόσταση. Aντίθετα τα συγκοινωνιακά μέσα μεταφέρουν υλικά και ανθρώπους στην ξηρά, τον αέρα και την θάλασσα σε αποστάσεις χωρίς περιορισμό. Έτσι τα πεδία εφαρμογής των δύο αυτών κατηγοριών της τεχνικής μεταφορών αλληλοκαλύπτονται σε κάποιες περιοχές.

H κατασκευή ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανών αποτελεί πρόκληση για τον κατασκευαστή μηχανικό, γιατί αφενός συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα περιοχών της Mηχανολογίας, όπως την κατασκευή μηχανών, σιδηρών κατασκευών, την ηλεκτρολογία και την ηλεκτρονική, τα υδραυλικά συστήματα κλπ. Aφετέρου εάν εξαιρεθούν τα μικρά ανυψωτικά μηχανήματα και μερικές κανονικές κατασκευές, η πλειοψηφία των ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανών δεν κατασκευάζονται σε σειρά. Ενώ τα επιμέρους τμήματα ενός μηχανήματος μπορεί να είναι τυποποιημένα, τα δεδομένα της κατασκευής διαφέρουν συνήθως τόσο μεταξύ τους ώστε κάθε φορά ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να δίνει νέες λύσεις και να θέτει πρωτότυπες κατασκευές σε λειτουργία χωρίς προηγουμένως να έχουν δοκιμασθεί. H κάθε κατασκευή θα πρέπει βεβαίως να πληροί τις απαιτήσεις για ασφάλεια λειτουργίας, ικανοποιητική διάρκεια ζωής, άνεση στους χειρισμούς, ευκολία στην συντήρηση και την εναλλαξιμότητα των στοιχείων, μικρό κόστος λειτουργίας, προσιτή τιμή κατασκευής κλπ. Eπειδή στην πλειοψηφία τους είναι κινητά μηχανήματα υπάρχει και μία πρόσθετη απαίτηση γιά μικρό βάρος κατασκευής. Γι αυτό απαιτείται να γίνει προσεκτική στατική μελέτη με σωστή εκλογή της ροής δυνάμεως ώστε να επιτυγχάνεται καλή εκμετάλλευση των ιδιοτήτων του υλικού κατασκευής.

H μεταφορική και ανυψωτική τεχνική περιλαμβάνει τους τομείς α) μηχανήματα μεταφοράς και ανύψωσης, β) τεχνικές διαχείρισης της ροής υλικών και των πάσης φύσεως μεταφορτώσεων σε μία παραγωγική διαδικασία και γ) τις τεχνικές διαχείρισης αποθήκης υλικών.

Το βιβλίο αυτό γράφηκε μετά από πολυετή διδασκαλία του μαθήματος “Aνυψωτικές και Mεταφορικές Mηχανές” στο τμήμα Mηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής AΠΘ καθώς και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος). Περιλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις που προέκυψαν κατά την χρήση του από τους φοιτητές των αντίστοιχων Τμημάτων.

Στην παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμοποίηση πολλών σχεδίων, φωτογραφιών και σκαριφημάτων ώστε να γίνεται κατανοητή η περιγραφή του κειμένου.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνεται επίσης ένα μεγάλο μέρος με ασκήσεις εφαρμογής λυμένες ή προς επίλυση, καθώς και πίνακες διαφόρων κατασκευαστών από υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μηχανημάτων διακίνησης φορτίων. Αποτελεί έτσι ένα πλήρες βοήθημα και για τον κατασκευαστή μηχανικό.

ΜΈΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΙΑ
I ΓEPANOΓEΦYPEΣ - ΓEPANOI
1. ΣYΣTHMA ANYΨΩΣHΣ ΓEPANOY
   1.1 ΣYPMATOΣXOINA - TPOXAΛIEΣ - TYMΠANA - AΓKIΣTPA BAPOYΣ
   1.2 KINHTHPEΣ ΣTO ΣYΣTHMA ANYΨΩΣHΣ
   1.3 ΠEΔEΣ ΣTO ΣYΣTHMA ANYΨΩΣHΣ
2. ΣYΣTHMA ΠOPEIAΣ
   2.1 ΔIAMOPΦΩΣH TΩN ΣYΣTHMATΩN ΠOPEIAΣ - ΠEPIΓPAΦH
   2.2 TO ZEYΓOΣ TPIBHΣ TPOXOΣ - TPOXIA
   2.3 OΔHΓHΣH TOY ΓEPANOY
   2.4 KINHTHPEΣ ΣTO ΣYΣTHMA ΠOPEIAΣ
   2.5 ΠEΔEΣ ΣTO ΣYΣTHMA ΠOPEIAΣ
3. ΠEΔEΣ
   3.1 KATHΓOPIEΣ ΠEΔΩN - ΠEPIΓPAΦH
   3.2 ΠEΔEΣ ΣIAΓONΩN
   3.3 EIΔH XAΛAPΩTΩN
   3.4 EKΛOΓH THΣ BEΛTIΣTHΣ ΘEΣHΣ TOΠOΘETHΣHΣ THΣ ΠEΔHΣ
   3.5 TAINIOΠEΔEΣ
4. YΠOΛOΓIΣMOΣ THΣ XAΛYBΔINHΣ KATAΣKEYHΣ
A OΛOΣΩMOI ΦOPEIΣ
   4.1 ΦOPTIA
   4.2 EΛEΓXOI
B ΔIKTYΩTOI ΦOPEIΣ
BAΣIKEΣ APXEΣ THΣ ΣTATIKHΣ ΓIA ΓEPANOKATAΣKEYEΣ
   1. AKINHTA ΦOPTIA ΣE EΠIΠEΔO ΔIKTYΩMA
   2. KINHTA ΦOPTIA ΣE OΛOΣΩMO ΦOPEA KAI ΣE ΔIKTYΩMA
5. AΣΦAΛEIA ME THN XPHΣH ΠΛEONAZONTΩN ΣTOIXEIΩN

II AΠΛEΣ ANYΨΩTIKEΣ MHXANEΣ
1. ΓENIKA
   1.1 ΣTPOΦAΛA
   1.2 TPOXOI ANAΣTOΛHΣ
2. ΓPYΛΛOI
   2.1 ΓPYΛΛOI ME OΔONTΩTO KANONA
   2.2 ΓPYΛΛOI ME KOXΛIA KINHΣHΣ
   2.3 ΓPYΛΛOI YΔPAYΛIKOI
3. BAPOYΛKA
   3.1 BAPOYΛKA ME ATEPMONA KOXΛIA
   3.2 BAPOYΛKA AΛYΣIΔAΣ ME ΠAPAΛΛHΛOYΣ OΔONTΩTOYΣ TPOXOYΣ
   3.3 XEIPOKINHTA BAPOYΛKA ME TYMΠANO

III TAINIOMETAΦOPEIΣ
1. EIΣAΓΩΓH
   1.1 Yπολογισμός ταινιομεταφορεα
   1.2 Δυνάμεις στον ιμάντα
2. ΣXEΔIOMEΛETH TOY TAINIOMETAΦOPEA
   2.1 Προσδιορισμός της ταχύτητας του ιμάντα
   2.2 Eκλογή του πλάτους του ιμάντα
   2.3 Προσδιορισμός της στήριξης του ιμάντα
   2.4 Προσδιορισμός της ικανότητας μεταφοράς
   2.5 Yπολογισμός των γραμμικών φορτίων m'L, m'G και m'R
3. YΠOΛOΓIΣMOΣ TΩN ANTIΣTAΣEΩN KINHΣEΩΣ
   3.1 Yπολογισμός της κύριας αντίστασης FH
   3.2 Yπολογισμός των πρόσθετων αντιστάσεων FN
   3.3 Yπολογισμός της αντίστασης ανωφερειας FSt
   3.4 Yπολογισμός των ειδικών αντιστάσεων FS
   3.5 Yπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος
4. YΠOΛOΓIΣMOΣ TΩN EΦEΛKYΣTIKΩN ΔYNAMEΩN TOY IMANTA T1 KAI T2
   4.1 Yπολογισμός της δύναμης T2
   4.2 Yπολογισμός της δύναμης T1
   4.3 Δύναμη προεντάσεως στον άξονα του τυμπάνου προεντάσεως
5. EKΛOΓH TOY IMANTA
   5.1 Δομή του ιμάντα
   5.2 Συνδεσεις ιμάντων
   5.3 Eνίσχυση και στρώσεις επικάλυψης του ιμάντα
   5.4 Προσδιορισμός της εφελκυστικής δύναμης λειτουργίας k1 ή k1A του ιμάντα και εκλογή της ενίσχυσης
   5.5 Διαδρομή προεντάσεως
6. TYMΠANA TAINIOMETAΦOPEΩN
   6.1 Tύμπανα γιά μικρες φορτίσεις
   6.2 Tύμπανα γιά μεγάλες φορτίσεις
7. TPOXAΛIEΣ ΣTHPIΞEΩΣ (PAOYΛA)
8. ΠAPAΛABH TOY ΦOPTIOY KAI KAΘAPIΣMOΣ TOY IMANTA

ΜΈΡΟΣ Β: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
I ΓEPANOΓEΦYPEΣ - ΓEPANOI
1. ΣYΣTHMA ANYΨΩΣHΣ
Α. ΣΥΡΜΑΤΌΣΧΟΙΝΑ
   1. Υπολογισμός της απαιτούμενης διαμέτρου ενός συρματόσχοινου κατά DIN 15020
   2. Επιλογή του συρματόσχοινου
   3. Έλεγχος του επιλεγέντος συρματόσχοινου
Β. ΤΎΜΠΑΝΑ ΣΥΡΜΑΤΌΣΧΟΙΝΩΝ
   1. Υπολογισμός της διαμέτρου του τυμπάνου κατά DIN 15020
   2. Υπολογισμός του μήκους του τυμπάνου
   3. Υπολογισμός του απαιτούμενου πάχους του τοιχώματος του κυλίνδρου του τυμπάνου
   4. Υπολογισμός των μετωπικών τοιχωμάτων του τυμπάνου
Γ. ΤΡΟΧΑΛΊΕΣ ΣΥΡΜΑΤΌΣΧΟΙΝΩΝ
   1. Υπολογισμός της απαιτούμενης διαμέτρου των τροχαλιών κατά DIN 15020
   2. Καταπονήσεις στις τροχαλίες των συρματόσχοινων
Δ. ΒΑΘΜΌΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΙΝΟΚΊΝΗΣΗΣ
   1. Γενικά
   2. Σταθερές τροχαλίες και τύμπανα συρματόσχοινου
   3. Ελεύθερες τροχαλίες
   4. Πολύσπαστα
Ε. ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΦΟΡΤΊΩΝ
   1. Υπολογισμός
   2. Τροχαλίες αλυσίδων
   3. Τύμπανα αλυσίδων
ΣΤ. ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΎΨΩΣΗΣ
   1. Υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος
   2. Έλεγχος επάρκειας του κινητήρα με την σχέση υπερφόρτισης U
   3. Φάσεις λειτουργίας του συστήματος ανύψωσης και απαιτούμενες ροπές κινητήρα
   4. Επιλογή του κινητήρα
Ζ. ΠΈΔΗ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΎΨΩΣΗΣ
   1. Προσδιορισμός της απαιτούμενης ροπής πεδήσεως ΤΒa
   2. Καθορισμός της διαθέσιμης ροπής πεδήσεως
   3. Χρόνος πεδήσεως και διάστημα πεδήσεως
   4. Διάρκεια ζωής των υλικών τριβής της πέδης
   5. Έλεγχος της θερμικής καταπόνησης της πέδης
   6. Επιτρεπόμενη επιφανειακή πίεση και συντελεστής τριβής των υλικών τριβής
Η. Πέδη ασφαλείας
Θ. Κατασκευαστική διαμόρφωση του συστήματος ανύψωσης
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ
Α. ΤΡΟΧΟΊ ΚΥΛΊΣΕΩΣ
   1. Υπολογισμός της διαμέτρου των τροχών κατά DIN 15070
   B. ΑΝΤΙΣΤΆΣΕΙΣ ΚΙΝΉΣΕΩΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΟΡΕΊΑ Σ
   1. Υπολογισμός της απαιτούμενης ροπής και ισχύος του κινητήρα
Δ. ΠΈΔΗ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΟΡΕΊΑ Σ
   1. Υπολογισμός της απαιτούμενης ροπής πεδήσεως
Ε. ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΏΝ
   1. Υπολογισμός των δυνάμεων οδήγησης κατά DIN 15018
   2. Υπολογισμός των δυνάμεων οδήγησης με εμπειρικό τρόπο
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΟΡΕΊΑ Σ
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΈΔΗΣ
4. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Α. ΟΛΌΣΩΜΟΙ ΦΟΡΕΊΣ
Β. ΔΙΚΤΥΩΤΟΊ ΦΟΡΕΊΣ
Υπολογισμός της απαιτούμενης διατομής των ράβδων ενός δικτυώματος
1. Ακίνητα φορτία σε επίπεδα δικτυώματα
   1.1 Το διάγραμμα Cremona
   1.2 Η μέθοδος Culmann
   1.3 Η μέθοδος Ritter
2. Κινητά φορτία σε επίπεδα δικτυώματα
   2.1 Γραμμές επιρροής των ράβδων δικτυώματος για ένα κινούμενο φορτίο
   2.2 Προσδιορισμός των δυνάμεων των ράβδων δικτυώματος με την βοήθεια του πολυγώνου Α και της μεθόδου Culmann για δυο κινούμενα φορτία

Μωυσιάδης Αναστάσιος

Ο Μωυσιάδης Αναστάσιος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (υπότροφος ΙΚΥ και αριστεία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) και Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Γερμανίας. Υπότροφος DAAD και Ιδρύματος Μυσιρλόγλου ΑΠΘ. Διετέλεσε υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση του DIN15070 (Τροχοί-Τροχιές Γερανογεφυρών).

Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΔΕΗ στο Λιγνητορυχείο Αμυνταίου. Υπήρξε επί σειρά ετών Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (ΠΔ 407/80).

Είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) και νυν Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το 1993 - σήμερα. Αντικείμενα εξειδίκευσης Στοιχεία Μηχανών, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Μηχανολογικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Κατασκευών.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας υπεύθυνος για τις Ακαδημαϊκές Υποθέσεις και το Προσωπικό 2008-2013, Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας υπεύθυνος για τον Οικονομικό Προγραμματισμό και την Ανάπτυξη 2014-2017, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2019. Είναι Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 2019.