Αντιμετωπίζοντας τα Τεστ Ειδικών Δεξιοτήτων

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

264

ISBN13

978-618-202-113-2

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Μικτό

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,588 kg

In Stock

Οι προπτυχιακές σπουδές αφορούν ένα ενδιάμεσο, αναγκαίο αλλά ανεπαρκές, βήμα στην πορεία για προσωπική και επαγγελματική αυτοπραγμάτωση, μία προϋπόθεση αποδοχής σε καταξιωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, κατάληψης στελεχιακής θέσης σε σημαντικές επιχειρήσεις, ή και τα δύο. Η μειωμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση για θέσεις στους περίοπτους ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς φορείς, ωστόσο, οδήγησε στην ανάπτυξη διαδοχικών ελέγχων μέσω τυποποιημένων εξετάσεων ή/και βίντεο-συνεντεύξεων με στόχο τον γρήγορο εντοπισμό και την απόρριψη υποψηφίων που στερούνται κρίσιμων γενικών και ειδικών δεξιοτήτων και άρα δεν ικανοποιούν τις επιθυμητές από τη θέση προδιαγραφές.

Ως συνέπεια της εισαγωγής ελέγχου των λεκτικών, αριθμητικών, αφαιρετικών ή/και επαγγελματικών δεξιοτήτων των υποψηφίων σε συνθήκες μειωμένου χρόνου και αυξημένου στρες, ακαδημαϊκά επαρκείς υποψήφιοι βρέθηκαν να αποτυγχάνουν στα ειδικά τυποποιημένα τεστ. Αιτία της αποτυχίας ήταν η άγνοια βασικών χαρακτηριστικών της εξεταστικής διαδικασίας που αφορούν το περιεχόμενο, την προετοιμασία, τα κριτήρια βαθμολόγησης ή τη διαχείριση χρόνου. Αποτέλεσμά της ήταν ο συμβιβασμός των υποψηφίων με θέσεις κατώτερες των δυνατοτήτων τους και η απώλεια της προστιθέμενης αξίας τους στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με έμφαση στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Στοχεύει να εξοικειώσει τους αναγνώστες του με το περιεχόμενο των σημαντικότερων τεστ δεξιοτήτων και βιντεο-συνεντεύξεων, προσφέροντας βασικές συμβουλές, υποδείξεις και «κόλπα» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ερωτήσεών τους, ακολουθούμενα από πολλά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα με αναλυτικές εξηγήσεις και συνδέσμους σε υποστηρικτικούς φορείς και πρόσθετο υλικό. Στηριζόμενο στην πολυετή εμπειρία μας, το βιβλίο εστιάζει στην παροχή εκείνων των στοιχείων και των τεχνικών που διαπιστωμένα θα βελτιώσουν τις επιδόσεις στις εξετάσεις δεξιοτήτων συνεισφέροντας σημαντικά στη διεκδίκηση των ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και προσωπικών φιλοδοξιών κάθε αναγνώστη.

—————————————–

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τις λύσεις ασκήσεων σε ψηφιακή μορφή από εδώ.

Εισαγωγή

1 Έννοιες και Ορισμοί 
1.1 Αξιολογήσεις και Εξετάσεις 
1.2 Οι Τυποποιημένες Εξετάσεις (Standardized Tests
1.3 Τα Ψυχομετρικά Τεστ (Psychometric Tests
1.4 Τα Τεστ Δεξιοτήτων (Aptitude Tests
1.4.1 Παρουσίαση των Τεστ Δεξιοτήτων 
1.4.2 Οι Διάφοροι Τύποι των Τεστ Δεξιοτήτων 

2 Οι Πλέον Δημοφιλείς Τυποποιημένες Εξετάσεις Ειδικών Δεξιοτήτων 
2.1 Εισαγωγή 
2.2 Το American College Test ή ACT
2.3 Το Scholastic Aptitude Test ή SAT
2.4 Το Graduate Management Admission Test ή GMAT Test
2.5 Το Executive Assessment Test
2.6 The Graduate Record Examination General Test ή GRE Test
2.7 To European Personnel Selection Office ή EPSO Test
2.8 To Law School Admission Test ή LSAT
2.9 Pre-employment or Assessment tests for Business ή Εταιρικά Τεστ Δεξιοτήτων 
   2.9.1 Αντιμετωπίζοντας τα Εταιρικά Τεστ 

3 Σχεδιασμός και Περιεχόμενο των Τυποποιημένων Τεστ Δεξιοτήτων 
3.1 Προσαρμοσμένες Τυποποιημένες Εξετάσεις Ελέγχου Δεξιοτήτων 
3.2 Η Διαχείριση του Χρόνου στις Εξετάσεις Ελέγχου Δεξιοτήτων 
3.3 Σχεδιασμός και Διάρθρωση των Εξετάσεων 
3.4 Οι Βαθμολογίες των Τυποποιημένων Εξετάσεων Δεξιοτήτων 
3.5 Η Χρήση Τυποποιημένων Εξετάσεων ως Κριτηρίου Εισαγωγής σε Μεταπτυχιακά ή Προπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίων 
3.6 Γνωστική Ικανότητα και Περιεχόμενο των Εξετάσεων Δεξιοτήτων 

4 Οι Σημαντικότερες Κατηγορίες Ερωτήσεων των Τεστ Δεξιοτήτων. Ερωτήσεις Αριθμητικής Συλλογιστικής 
4.1 Μία Πρώτη Γνωριμία με τις Ερωτήσεις Αριθμητικής Συλλογιστικής
4.2 Οι Πλέον Συνηθισμένες Υποκατηγορίες. Ερωτήσεων Αριθμητικής Συλλογιστικής 
   4.2.1 Επίλυση Προβλημάτων (Problem Solving
   4.2.2 Επάρκεια Δεδομένων (Data Sufficiency
   4.2.3 Ποσοτικές Συγκρίσεις (Quantitative Comparisons
   4.2.4 Ερμηνεία Δεδομένων (Data Interpretation
   4.2.5 Παρατηρήσεις – Μεθοδολογία Προσέγγισης των Ασκήσεων Ερμηνείας Δεδομένων 
Ασκήσεις για πρόσθετη εξάσκηση 

5 Οι Σημαντικότερες Κατηγορίες Ερωτήσεων των Τεστ Δεξιοτήτων. H Λεκτική Συλλογιστική (Verbal Reasoning
5.1 Εισαγωγή στις Εξετάσεις Λεκτικής Συλλογιστικής – Βασικές Κατηγορίες 
5.2 Οδηγίες και Ασκήσεις για τις Εξετάσεις Κατανόησης Κειμένου (Reading Comprehension
5.3 Οδηγίες και Ασκήσεις για τις Εξετάσεις Κριτικής Συλλογιστικής (Critical Reasoning)
   5.3.1 Μία Εισαγωγική Παρουσίαση των Ερωτήσεων Κριτικής Συλλογιστικής
   5.3.2 Το Εννοιολογικό Πλαίσιο 
   5.3.3 Γενικές Συμβουλές για Συμμετοχή σε Εξετάσεις Κριτικής Συλλογιστικής 
5.4 Οι Εξετάσεις Αναλυτικής Συλλογιστικής ή Παιχνίδια Λογικής 

6 Οι Σημαντικότερες Κατηγορίες Ερωτήσεων των Τεστ Δεξιοτήτων. H Αφαιρετική – Διαγραμματική Συλλογιστική (Abstract Reasoning
6.1 Οι Εξετάσεις Αφηρημένης Συλλογιστικής 
6.2 Τα Χαρακτηριστικά των Εξετάσεων και οι Μορφές των Ερωτήσεων Αφηρημένης Συλλογιστικής 
6.3 Τα Επίπεδα Δυσκολίας των Αφηρημένων Δοκιμών 
6.4 Μεθοδολογία Αντιμετώπισης των Ασκήσεων Αφηρημένης – Διαγραμματικής Συλλογιστικής 

7 Οι Σημαντικότερες Κατηγορίες Επαγγελματικών Τεστ Δεξιοτήτων. Tο Τεστ Αξιολόγησης Καταστάσεων (Situational Judgment Test ή SJT) και το Τεστ Διαχείρισης Εισερχομένων Πληροφοριών (E-Tray
7.1 Τα Επαγγελματικά Τεστ Δεξιοτήτων 
7.2 Οι Εξετάσεις Αξιολόγησης Καταστάσεων (SJT
   7.2.1 Παρουσίαση των Εξετάσεων Αξιολόγησης Καταστάσεων 
   7.2.2 Οδηγίες για την Αντιμετώπιση των Εξετάσεων Αξιολόγησης Καταστάσεων 
   7.2.3 Ασκήσεις SJT για Πρόσθετη Εξάσκηση 
7.3 Οι Εξετάσεις Διαχείρισης Εισερχομένων (E-Tray Tests
   7.3.1 Παρουσίαση των Εξετάσεων Διαχείρισης Εισερχομένων (E-Tray Tests
   7.3.2 Οδηγίες για την Αντιμετώπιση των Εξετάσεων Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Εισερχομένων 
   7.3.3 Ασκήσεις e-tray για Πρόσθετη Εξάσκηση 

8 Πλησιάζοντας στο Τέλος της Διαδικασίας Επιλογής. Οι Ασύγχρονες Ηλεκτρονικές Βίντεο-Συνεντεύξεις KIRA INTERVIEW και HIREVUE 
8.1 Η Διαδικασία Επιλογής 
8.2 Τα Συστήματα Παρακολούθησης Αιτούντων (Applicant Tracking Systems-ATS
8.3 Η Συνέντευξη 
8.4 Η Βίντεο-συνέντευξη 
8.5 Η Βίντεο-συνέντευξη Kira 
   8.5.1 Τι Είναι η Συνέντευξη Βίντεο Kira Talent; 
   8.5.2 Οι Απαιτήσεις και η Διαδικασία Συνέντευξης Kira Talent Video 
   8.5.3 Η Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Kira Talent 
   8.5.4 Την Ημέρα της Συνέντευξης Kira Talent 
   8.5.5 Τύποι Ερωτήσεων Kira Talent 
   8.5.6 Στρατηγικές Απάντησης σε Ερωτήσεις Kira Talent 
   8.5.7 Ανακεφαλαιώνοντας: τι να Αποφύγετε σε μια Συνέντευξη Kira Talent 
8.6 Η Βίντεο-συνέντευξη HireVue 
   8.6.1 Τι Είναι η Συνέντευξη–Βίντεο Hirevue 
   8.6.2 Συμβουλές για να Αντιμετωπίσετε με Επιτυχία τη Συνέντευξή Hirevue 
   8.6.3 Ενδεικτικές Ερωτήσεις στη Συνέντευξη Hirevue 
8.7 Συνοψίζοντας το Θέμα των Βιντεο-συνεντεύξεων 

Αντί Επιλόγου 
Βιβλιογραφία 

 

Καρατζόγλου Βένος

Ο Βένος Καρατζόγλου (PhD, MBA, BBA, BSc) διατέλεσε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για 28 χρόνια, μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος επί δεκαετία, καθώς και adjunct lecturer στο CITY Liberal Studies, τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, επί εικοσαετία.

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον χώρο της αειφορικής χρη­ματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και των σχετικών με την κλιματική αλλαγή εταιρικών επιπτώσεων, επενδύσεων, δεικτών και εκθέσεων. Για τα θέματα αυτά, έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, παρουσιάσει έρευνές του σε δεκάδες διεθνή συνέδρια και συμμετάσχει σε πολλές εθνικές και διεθνείς επιτροπές, ερευνητικά προ­γράμματα και αξιολογήσεις προτάσεων.

Η εμπλοκή του με τα τυποποιημένα τεστ δεξιοτήτων εδράζεται σε ένα πρωτογενές ενδιαφέρον για το περιεχόμενο και την ανάπτυξή τους τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει δώσει σχετικές διαλέξεις και έχει ενημερώσει και συμβουλεύσει αποτελεσματικά εκατοντάδες ενδιαφερόμενους στην επιτυχή αντιμετώπιση των εξεταστικών διαδικασιών ειδικών δεξιοτήτων και των συνεντεύξεων επιλογής που τις ακολουθούν.