Διαχείριση και ανάπτυξη κοινού για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παραστατικών τεχνών

22,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

256

ISBN13

978-618-202-143-9

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,465 kg

In Stock

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να μοιραστεί στο ευρύ αναγνωστικό κοινό ερευνητών, επαγγελματιών και φιλότεχνων την παραγόμενη έρευνα σχετικά με την έννοια και τους στρατηγικούς άξονες της ανάπτυξης κοινού, ευελπιστώντας να εμπλουτίσει τη βιβλιογραφία και να προσφέρει περαιτέρω γνώσεις επί του θέματος.

Επιπλέον, στοχεύει να ρίξει φως στη συνήθως υποτιμημένη «εποχή» Mentha της Volksoper, η οποία προωθεί την κατανόηση των ευκαιριών και των απειλών, που συνδέονται με την εισαγωγή νέων διοικητικών και διαχειριστικών συστημάτων στους παραδοσιακούς πολιτιστικούς οργανισμούς, προκειμένου να προτείνει τρόπους μεγιστοποίησης των ωφελειών που προκύπτουν από επιτυχημένες πρακτικές, αποφεύγοντας παράλληλα την επανάληψη αστοχιών

Ευχαριστίες
Πρόλογος
Εισαγωγή

1. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παραστατικών τεχνών
1.1 Η δημόσια στήριξη των μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανισμών: μια σύντομη εισαγωγή
1.2 Αντιμετωπίζοντας ένα δύσκολο περιβάλλον

2. Ανάπτυξη κοινού
2.1 Βασικά στοιχεία της έννοιας της ανάπτυξης κοινού
2.2 Προκλήσεις της ανάπτυξης κοινού

3. Γνωρίζοντας το «Κοινό»
3.1 Συμπεριφορά καταναλωτή και πολιτιστική συμμετοχή
3.2 Η λήψη αποφάσεων
3.3 Πεποιθήσεις και στάσεις για την όπερα
3.4 Το κοινό της όπερας

4. Η Λαϊκή Όπερα της Βιέννης – Volksoper Wien
4.1 Η Volksoper από το 1896 έως το 1999
4.2 Η απόσχιση των Ομοσπονδιακών Θεάτρων – Η Volksoper Wien ΕΠΕ
   4.2.1 Η Volksoper στο νέο σύστημα
      4.2.1.1 Αποστολή
      4.2.1.2 Οργανωτική δομή
      4.2.1.3 Οικονομικά

5. Το κοινό της Volksoper
5.1 Το κοινό της Volksoper κατά την εποχή Mentha
   5.1.1 Συνδρομή – «Abonnement»
   5.1.2 Κύκλοι – «Zyklen»
   5.1.3 Χρυσή Κάρτα – «Golden Card»
5.2 Η Έρευνα Κοινού 2003 –Publikumsbefragung 2003
   5.2.1 Στόχοι της έρευνας
   5.2.2 Μέθοδος
      5.2.2.1 Συμμετέχοντες – Διαδικασία
      5.2.2.2 Το ερωτηματολόγιο
   5.2.3 Ανάλυση δεδομένων
      5.2.3.1 Καταλληλότητα της επιλεγμένης ερευνητικής μεθόδου
      5.2.3.2 Αναλύοντας τα δεδομένα
5.3 Περιγράφοντας τις ομάδες κοινού της Volksoper
   5.3.1 Γενικό προφίλ
      5.3.1.1 Οι ομάδες κοινού της Volksoper ανά κατηγορία πελάτη
5.4 Συμπεριφορά συμμετοχής
   5.4.1 Συχνότητα συμμετοχής
   5.4.2 Λόγοι επίσκεψης
   5.4.3 Συνοδεία κατά την επίσκεψη στη Volksoper
5.5 Τμηματοποίηση, κοινά-στόχοι και νέοι στόχοι ανάπτυξης κοινού για τη Volksoper.

6. Προγραμματισμός
6.1 Η καλλιτεχνική πολιτική της διοίκησης Mentha και τα προγράμματα των καλλιτεχνικών περιόδων
6.2 Κύριες και δευτερεύουσες προτιμήσεις καλλιτεχνικών ειδών των ομάδων κοινού της Volksoper
   6.2.1 Κύριες προτιμήσεις
   6.2.2 Δευτερεύουσες προτιμήσεις
   6.2.3 Επικαλύψεις ομάδων κοινού
6.3 Καλλιτεχνικός προγραμματισμός και στόχοι ανάπτυξης κοινού

7. Μάρκετινγκ
7.1 Μάρκετινγκ και ανάπτυξη κοινού
7.2 Μάρκετινγκ στη Volksoper
7.3 Εικόνα και επανατοποθέτηση της Volksoper
7.4 Το μείγμα μάρκετινγκ
   7.4.1 Προϊόν
      7.4.1.1 Εννοιολόγηση
      7.4.1.2 Συνδρομητικά σχήματα
      7.4.1.3 Άλλες υπηρεσίες
   7.4.2 Χώρος
      7.4.2.1 Εννοιολόγηση
      7.4.2.2 Ο χώρος του οργανισμού
      7.4.2.3 Διανομή εισιτηρίων
      7.4.2.4 Χρονική χωροθέτηση
   7.4.3 Τιμή
      7.4.3.1 Εννοιολόγηση
      7.4.3.2 Καθορίζοντας την τιμή
   7.4.4 Προώθηση
      7.4.4.1 Εννοιολόγηση
      7.4.4.2 Η επικοινωνιακή πολιτική της Volksoper
      7.4.4.3 Διαφήμιση
      7.4.4.4 Προσωπικές πωλήσεις
      7.4.4.5 Προώθηση πωλήσεων
      7.4.4.6 Δημόσιες σχέσεις

8. Εκπαίδευση
8.1 Εισαγωγικά στην πολιτιστική εκπαίδευση
8.2 Πολιτιστική εκπαίδευση στη Volksoper

9. Συμπεράσματα
9.1 Αξιολογώντας την ανάπτυξη κοινού στη Volksoper κατά το διάστημα της διοίκησης του Dominique Mentha
9.2 Σχεδιάζοντας ένα θεωρητικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ανάπτυξης κοινού
   9.2.1 Ανάπτυξη κοινού στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παραστατικών τεχνών
   9.2.2 Προσαρμόζοντας τις δομές και τις πρακτικές του οργανισμού
   9.2.3 Η αναγκαιότητα των ερευνών
   9.2.4 Εξισορροπώντας μεταξύ συμμετεχόντων και μη-συμμετεχόντων
   9.2.5 Σχεδιάζοντας το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
   9.2.6 Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του μάρκετινγκ
   9.2.7 Θέτοντας ως προτεραιότητα την εκπαίδευση – Οικοδομώντας συνέργειες
9.3 Coda: μια καταληκτική σημείωση για τη Volksoper

Βιβλιογραφία – Πηγές
Παράρτημα
Σημειώσεις

Κουρή Μαρία

Η Μαρία Κουρή είναι μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτιστική Διαχείριση: συγκρότηση πολιτιστικών οργανισμών και ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών» στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό της έργο επικεντρώνεται σε πτυχές της πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης, όπως: εθνική και διεθνής πολιτιστική πολιτική, πολιτιστική διπλωματία, συμμετοχική διαχείριση, διοίκηση, επικοινωνία, εκπαίδευση, ανάπτυξη κοινού και νέες τεχνολογίες στους πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικός τουρισμός, και ο πολιτισμός ως παράγων αειφόρου ανάπτυξης.

Έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα διεθνή ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο διάφορες θεματικές της πολιτιστικής διαχείρισης. Ως ερευνητική υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright, εκπόνησε ερευνητικό έργο στο University of Chicago, έχει υπάρξει μεταδιδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και τιμήθηκε με ερευνητική υποτροφία και τον τίτλο Harvard University Center for Hellenic Studies Fellow in Comparative Cultural Studies.

Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, και υπήρξε προσκεκλημένη διδάσκουσα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το πρώην Telemark University Νορβηγίας. Επαγγελματικά, έχει εργαστεί στα τμήματα παραγωγής και μάρκετινγκ ελληνικών και ξένων πολιτιστικών οργανισμών. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής, καθώς και Εμπειρογνώμων Πολιτισμού της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος.

Πρωτεύσασα και αριστούχος απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Υπότροφος ΙΚΥ), διαθέτει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική και Διαχείριση (University of Warwick – Υπότροφος Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής»). Είναι αριστούχος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Βιέννης (Institut für Theater-, Film-und Medienwissenschaft). Έχει λάβει υποτροφίες του Richard Wagner Verband Wien και του ιαπωνικού Υπουργείου Εξωτερικών και είναι αριστούχος διπλωματούχος πιάνου του Εθνικού Ωδείου.