Ανάλυση δεδομένων με την R (2η έκδοση)

Περιγραφή βιβλίου Περιεχόμενα Downloads Συγγραφέας
Περιγραφή βιβλίου

Η 2η έκδοση του βιβλίου έχει στόχο να επιτρέψει τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους χρήστες να επεξεργαστούν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν δεδομένα, με σκοπό να καταλάβουν κάτι που δεν μπορούσαν να γνωρίζουν από πριν. Από αυτή την άποψη, το επίκεντρο είναι σαφώς μετατοπισμένο προς την πρακτική εφαρμογή παρά προς τη θεωρία. Τα θέματα που καλύπτει το βιβλίο αφορούν τόσο αυτούς που δεν έχουν εμπειρία από προγραμματισμό, στατιστική και ανάλυση δεδομένων, όσο και αυτούς που στο παρελθόν είτε έχουν χρησιμοποιήσει την R σε ένα πιο βασικό επίπεδο, είτε έχουν πραγματοποιήσει αναλύσεις δεδομένων με άλλες γλώσσες ή περιβάλλοντα προγραμματισμού. Ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσης με τον προγραμματισμό, τη στατιστική και την ανάλυση δεδομένων το βιβλίο απευθύνεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αναγνωστών:

 • Αρχάριοι, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία από προγραμματισμό μπορούν να παρακολουθήσουν το σύνολο του βιβλίου, ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο.
 • Χρήστες που έχουν κάποια εμπειρία με την R σε βασικό επίπεδο (σύνταξη εντολών, κλήση συναρτήσεων, δημιουργία απλών γραφικών παραστάσεων κ.λπ.), μπορούν να προσπεράσουν γρήγορα το πρώτο Μέρος (Κεφάλαια 1-5) και να περάσουν στα επόμενα μέρη που αφορούν πιο προχωρημένη χρήση και εφαρμογές στη Στατιστική και στην Ανάλυση Δεδομένων.
 • Έμπειροι χρήστες, που στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει την R ή άλλες στατιστικές μεθόδους για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων και τη συγγραφή απλών προγραμμάτων, μπορούν να επικεντρωθούν στα δύο τελευταία μέρη που αφορούν πιο προχωρημένες μεθοδολογίες Ανάλυσης Δεδομένων (Κεφάλαια 10-17).
 • Ανεξάρτητα από το γνωστικό ή τεχνικό επίπεδο, οι αναγνώστες και αναγνώστριες μπορούν να εκτιμήσουν τις εφαρμογές που συνοδεύουν τα περισσότερα κεφάλαια, στις οποίες παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης της R σε πραγματικά ερωτήματα και πραγματικά σύνολα δεδομένων. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές παρουσιάζουν, εκτός από τις δυνατότητες της R, γενικές αλλά και εξειδικευμένες προσεγγίσεις, σχετικές με τον τρόπο που διατυπώνουμε ερευνητικά ερωτήματα και ιεραρχούμε τους στόχους μας κατά την ανάλυση δεδομένων και, κυρίως, την ερμηνεία της.

 

Στόχοι του βιβλίου

Βασικός στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την R από τις βασικές της αρχές μέχρι αρκετά προχωρημένες εφαρμογές της, και να καθοδηγήσει τους επίδοξους χρήστες στην εφαρμογή της R σε όλα τα στάδια ανάλυσης δεδομένων που περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πρόσβαση στα δεδομένα και πρωτογενή επεξεργασία τους.
 • Ανάγνωση από αρχεία και χειρισμός απλών πράξεων (Κεφάλαια 2-4).
 • Καθαρισμός/σχολιασμός των δεδομένων.
 • Επισκόπηση των δεδομένων, οργάνωση δεδομένων σε συγκεκριμένες δομές (Κεφάλαια 5 και 6).
 • Γραφική αναπαράσταση και επισκόπηση των δεδομένων (Κεφάλαια 7-8).
 • Χρήση της R ως γλώσσας προγραμματισμού (Kεφάλαια 9 και 10).
 • Συνοπτική περιγραφή των δεδομένων.
 • Περιγραφική Στατιστική (Κεφάλαιο 11).
 • Εξαγωγή και αποτίμηση σχέσεων μεταξύ των Δεδομένων. Έλεγχοι υποθέσεων και συσχετίσεις (Κεφάλαια 12-13).
 • Στατιστική Μοντελοποίηση. Δημιουργία μοντέλων που ενσωματώνουν τις σχέσεις μεταξύ δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη (Κεφάλαια 14-17).
Περιεχόμενα
Downloads Συγγραφέας

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Νικολάου Χριστόφορος | Disigma Store

Νικολάου Χριστόφορος

O Χριστόφορος Νικολάου αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών το 1999 και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2005. Η διδακτορική του διατριβή είχε τίτλο “Μελέτη και Ποσοτικοποίηση της μη-Τυχαιότητας σε Γονιδιωματικές Αλληλουχίες σε σχέση με το λειτουργικό τους ρόλο”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Υπολογιστικής Γονιδιωματικής με έμφαση στην δομή και λειτουργία της χρωματινής και την εξέλιξη της γονιδιωματικής αρχιτεκτονικής.

Από το 1999 ως το 2004 εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” ως μεταπτυχιακός υπότροφος. Από το 2005 έως το 2009 εργάστηκε ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Βιοϊατρικό Πάρκο της Βαρκελώνης. Το 2007 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Από το 2010 εργάζεται ως διδάσκων ΠΔ407 στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο εξελέγη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή τον Δεκέμβριο του 2010.

Τα Επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Υπολογιστική Γονιδιωματική και Βιοπληροφορική, με τα κύρια ενδιαφέροντά του να σχετίζονται με:

 • Τη δομή του γονιδιωματικού DNA και την οργάνωση της χρωματινής σε σχέση με την ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, τη μελέτη του ρόλου των νουκλεοσωμάτων στην δομή των ευκαρυωτικών γονιδιών και την μεταγραφική τους ενεργότητα.
 • Τη συντήρηση δομικών, χρωματινικών χαρακτηριστικών του ευκαρυωτικού γονιδιώματος.
 • Την εξέλιξη της γονιδιωματικής αρχιτεκτονικής σε επίπεδο ρυθμιστικών και επαναλαμβανόμενων στοιχείων και
 • Την ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάλυση πρωτοταγών αλληλουχιών και την επεξεργασία βιολογικών δεδομένων υψηλής απόδοσης.
Translation missing: el.general.search.loading