Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή Βιβλίου Περιεχόμενα Downloads Συγγραφείς Αίτημα για Δείγμα Βιβλίου
Περιγραφή Βιβλίου

Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, όπου μπορεί να ανατρέξει κάθε στιγμή ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής, και να αποδώσει τα μέγιστα στο μάθημά του, μέσα από εύκολα και αποτελεσματικά μαθήματα τόσο για τον ίδιο, όσο και για τα παιδιά.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά σχέδια μαθημάτων για όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εικόνες, σκίτσα και γραφήματα, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης κατανόηση από όλους τους αναγνώστες και κατά συνέπεια αυτό να οδηγήσει στην πρακτική εφαρμογή τους. Έχει επίσης χωριστεί σε τρία μέρη, για να μπορεί η ύλη που είναι χωρισμένη σε τάξεις, να συμβαδίζει με τον αναλυτικό σχεδιασμό του Υπουργείου.

Το βιβλίο αυτό είναι εν κατακλείδι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, προσφέροντας του μαθήματα εύκολα εφαρμόσιμα στο ελληνικό σχολείο και στη ελληνική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Μέρος 1ο: Α' τάξη και Β' τάξη 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο Α' + Β' τάξης 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (12 σχέδια μαθήματος) 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (12 σχέδια μαθήματος) 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (9 σχέδια μαθήματος) 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (9 σχέδια μαθήματος) 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (11 σχέδια μαθήματος) 
ΜΑΡΤΙΟΣ (12 σχέδια μαθήματος) 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (9 σχέδια μαθήματος) 
ΜΑΪΟΣ (9 σχέδια μαθήματος) 
ΙΟΥΝΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 

Μέρος 2ο: Γ' τάξη και Δ' τάξη 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο Γ' + Δ' τάξης 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (12 σχέδια μαθήματος) 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (12 σχέδια μαθήματος) 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (9 σχέδια μαθήματος) 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (9 σχέδια μαθήματος) 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (11 σχέδια μαθήματος) 
ΜΑΡΤΙΟΣ (12 σχέδια μαθήματος) 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (9 σχέδια μαθήματος) 
ΜΑΪΟΣ (9 σχέδια μαθήματος) 
ΙΟΥΝΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 

Μέρος 3ο: Ε' τάξη και ΣΤ' τάξη 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο Ε' + ΣΤ' τάξης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (12 σχέδια μαθήματος) 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (12 σχέδια μαθήματος) 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (7 σχέδια μαθήματος) 
ΜΑΡΤΙΟΣ (8 σχέδια μαθήματος) 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 
ΜΑΪΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 
ΙΟΥΝΙΟΣ (6 σχέδια μαθήματος) 

Το μάθημα της κολύμβησης 

Η διδακτική της Φυσικής Αγωγής 

Ο Ελληνικός παραδοσιακός χορός και η διδασκαλία του 

Διδακτικά σενάρια για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της φυσικής αγωγής 

Γνώρισε τη φυσική σου κατάσταση (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) 
Το παιχνίδι των κατευθύνσεων (Β' Δημοτικού) 
Υγιεινή διατροφή (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) 
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) 
Κλασσικός αθλητισμός (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) 

Βιβλιογραφία 

Downloads Συγγραφείς

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Μαυροπούλου Αγγελική | Disigma Store

Μαυροπούλου Αγγελική

Η Αγγελική Μαυροπούλου είναι πτυχιούχος καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, διορισμένη από το 2000 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος Master (M.Sc.) με ειδίκευση στη «Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ για την μεταπτυχιακή της διατριβή, με θέμα την επίδραση της διδασκαλίας του χορού στη Φυσική Αγωγή στις αντιλήψεις μαθητών/τριών της Α/θμιας εκπαίδευσης για εξωσχολικές φυσικές δραστηριότητες. Επιπλέον, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) του Α.Π.Θ.  Η διδακτορική της διατριβή είχε θέμα την επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος χορού στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε ψυχοκοινωνικές μεταβλητές μαθητών/τριών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα έχουν σχέση με τον χορό και την εκπαίδευση. Έχει πολλές δημοσιεύσεις τόσο σε ξενόγλωσσα όσο και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον έχει πολλές ανακοινώσεις σε πολλά ελληνικά, αλλά και παγκόσμια διεθνή συνέδρια. Διαχρονικά έχει υλοποιήσει διάφορα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων με μεγάλη επιτυχία

Δούκα Στέλλα | Disigma Store

Δούκα Στέλλα

Η Στέλλα Δούκα είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, με γνωστικό αντικείμενο τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην Διδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, την Ιστορία του Χορού και γενικά σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων Αναψυχής και των επιδράσεων αυτών στην Υγεία και την Ποιότητα Ζωής, την Κοινωνιολογική Προσέγγιση των Σπορ και της Αναψυχής καθώς και στην Τεχνολογία στο Χορό και τον Αθλητισμό. Έχει δημοσιεύσει πληθώρα επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα.

Έχει ασχοληθεί πάνω από τρεις δεκαετίες με τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό και έχει συνεργαστεί με  πολιτιστικά σωματεία και με την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την οργάνωση προγραμμάτων χορού και τη διδασκαλία του, ενώ έχει δημιουργήσει υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Χατζόπουλος Δημήτριος

Χατζόπουλος Δημήτριος

Ο Δημήτρης Χατζόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ στο οποίο διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη Διδακτική της Φυσικής Αγωγής. Έχει κάνει διδακτορικές σπουδές στο πανεπιστήμιο Deutsche Sporthochschule Köln στα γνωστικά αντικείμενα «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής» και «Προπονητκή» (Dr. Sportwissenschaften). Εργάστηκε στο πανεπιστήμιο Deutsche Sporthochschule Köln (Sportdidaktik Institut) και στο ΤΕΦΑΑ της Αθήνας (ΕΚΠΑ).

Αίτημα για Δείγμα Βιβλίου

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Translation missing: el.general.search.loading