Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Ζακόπουλος Βασίλης

Ο Βασίλης Ζακόπουλος είναι κάτοχος βασικού πτυχίου Παιδαγω­γικής, μεταπτυχιακού (M.A., 1996) και διδακτορικού (Ph.D., 2001) τίτλου από το University of Reading στη Μεγάλη Βρετανία με εξει­δίκευση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Α/θμια εκπαί­δευση, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2003-06) ως επιστημονικός συνεργάτης και τώρα διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ και του ΕΚΠΑ για τις ψηφιακές τεχνολογίες στη Διδακτική του Θεάτρου, το e-learning και το online learning. Από το 2017 εργάζεται ως μέ­λος ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) διδάσκοντας τα μαθήματα Επι­χειρησιακή Πληροφορική και Μεθοδολογία Έρευνας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρη­ματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την Επιχειρησιακή Πληροφορική, το Θέατρο και ψηφιακές τε­χνολογίες, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Blended Learning και τη Μεθοδολογία Έρευνας και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις άρθρων σε πολλά ελ­ληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ακαδημαϊκά περιοδικά.