Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ξηρογιαννοπούλου Άννα

Η δρ Άννα Δ. Ξηρογιαννοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτορας.

Ταυτόχρονα με τις διδακτορικές της σπουδές, εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ίδιο Τμήμα, με ερευνητική δραστηριότητα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την οργάνωση και την εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. Ως επιστημονική συνεργάτιδα, συμμετείχε, με την ιδιότητα της ερευνήτριας, σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα.
Η εκπαιδευτική της δραστηριότητα αρχίζει το 2002, ως επικουρούσα διδασκαλίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, δραστηριότητα που συνεχίζει έως το 2005. Από το 2014 έως σήμερα, διδάσκει, μεταξύ άλλων, ψηφιακή χαρτογραφία και ψηφιακή σχεδίαση στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Είναι συν-συγγραφέας ενός ελληνόγλωσσου και ενός ξενόγλωσσου βιβλίου, εγχειριδίων και τεχνικών εκθέσεων, και συμμετείχε σε ειδική μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν, μετά από κρίση, σε εθνικά και διεθνή, έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.