Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Χατζηθεοδωρίδου Ελευθερία

Η Χατζηθεοδωρίδου Ελευθερία είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2017) με κατεύθυνση τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους στις Φυσικές Επιστήμες. Τα ενδιαφέροντά της αφορούν τη μαθηματική μοντελοποίηση στη Μετεωρολογία και την ανάλυση δεδομένων στη Στατιστική. Μιλά τρεις γλώσσες (Certificate of Proficiency in English, ECPE C2, University of Michigan, Diplôme d' études en langue française DELF B2, Ministère de l’ Éducation nationale de France, DELE B1, Instituto Cervantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional) και είναι συγγραφέας του βιβλίου Academic English for Mathematics μαζί με την κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts Κάλλια.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ms. Eleftheria Chatzitheodoridou is a graduate of the Dept. of Mathematics & Applied Mathematics of the University of Crete (2017) with an orientation towards Applied Mathematics and their applications in Exact Sciences. Her interests involve Mathematical Modeling in Meteorology and Data Analysis in Statistics. She speaks English, French and Spanish and is a holder of the Certificate of Proficiency in English (ECPE C2, University of Michigan, US), the Diplôme d' études en langue française (DELF B2, Ministère de l’ Éducation nationale de France), and DELE B1 (Instituto Cervantes, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Spain). Along with Ms. Kallia Katsampoxaki-Hodgetts she is the writer of the book Academic English for Mathematics.