Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Βρόντης Δημήτριος

Ο Δρ. Δημήτρης Βρόντης είναι Καθηγητής και Κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι συγγραφέας 30 βιβλίων, 200 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 30 κεφαλαίων σε βιβλία και έχει παρουσιάσει την ερευνητική του δραστηριότητα σε 75 διεθνή συνέδρια ανά τον κόσμο. Είναι επισκέπτης καθηγητής, επισκέπτης ερευνητής και
εξωτερικός εξεταστής σε μια σειρά από έγκριτα πανεπιστήμια και εξωτερικό μέλος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) η οποία είναι η αρχή αξιολόγησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, προγραμμάτων και ακαδημαϊκών. Ο Καθηγητής Βρόντης είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Master με
διάκριση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διδασκαλία και Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι Σύμβουλος και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών και πιστοποιημένος ως Chartered Marketer και Chartered Business Consultant. Είναι ο Πρόεδρος του EuroMed Research Business Institute http://emrbi.org/ και ο Editor in Chief του επιστημονικού/ακαδημαϊκού περιοδικού EuroMed Journal of Business www.emeraldinsight.com/emjb.htm.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Καθηγητή Βρόντη μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους (https://unic.academia.
edu/DemetrisVrontis και https://www.researchgate.net/profile/Demetris_Vrontis).