Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Βουβαλίδης Κωνσταντίνος

Ο Βουβαλίδης Κωνσταντίνος είναι Διπλωματούχος Γεωλόγος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει τη Φυσική Γεωγραφία, με έμφαση στη Γεωμορφολογία, την Ποτάμια δράση, το Περιβάλλον και τα Υγροτοπικά συστήματα. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Γεωγραφία - Μορφοτεκτονική, με έμφαση στην επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων" στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή.