Εμφανίζονται όλα τα 4 αποτελέσματα

Viterouli Mary

Mary Viterouli has had a teaching experience of over twenty years in the private and public sector offering courses relating to TEFL, Sociology, Adult Education, Economics and Management. She is now, also, working as an Employment Business Consultant. Her main scientific and research interests revolve around Strategic Management, Human Resources Management, Adult Education, Sociology and English Literature. She has published papers in international refereed Journals and has made various Conference Presentations. She holds two Bachelor’s Degrees - in Sociology/English Literature and Business Administration, two Master’s Degrees – in Applied Pedagogics/Adult Education and Business Administration, and is now a PhD Candidate at the University of Thessaly, Greece, in the research area of Adult Education and Business Administration, placing emphasis on Human Resources/ Organizational Management.
----------------------

Η Μαίρη Βυτερούλη έχει διδακτική εμπειρία πλέον των είκοσι χρόνων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παραδίδοντας μαθήματα σχετικά με την διδασκαλία Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας (TEFL), την Κοινωνιολογία, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.  Την τρέχουσα περίοδο εργάζεται, επίσης, ως Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών/Επιχειρήσεων.  Τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη Στρατηγική Διοίκηση, τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Κοινωνιολογία και την Αγγλική Φιλολογία/Λογοτεχνία. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και έχει κάνει ποικίλες παρουσιάσεις σε Συνεδρία. Είναι κάτοχος δύο Πτυχίων ΑΕΙ στην Κοινωνιολογία/Αγγλική Λογοτεχνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων, δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική/Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι πλέον Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον ερευνητικό τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στους Ανθρώπινους Πόρους/ Διαχείριση Οργανισμού.