Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τζιαφέρη Στυλιανή

Η Τζιαφέρη Στυλιανή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων με ειδίκευση (MSc) στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Ιατρικής από το 1999 και στη Δημόσια Υγεία από το ΕΚΠΑ, Τμήμα Νοσηλευτικής από το 2000. Είναι κάτοχος παιδαγωγικής επάρκειας-πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) από το 2002. Επίσης είναι κάτοχος του πτυχίου τριετούς προγράμματος σπουδών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νοσηλευτικών Σπουδών και μέλος αυτής από το 2005 και κάτοχος πτυχίων τριών ξένων γλωσσών. Από το 2006 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τομέα Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ με θέμα: «Εκτίμηση της επικινδυνότητας των επαγγελματικών
κινδύνων στο χώρο του νοσοκομείου».

Από το 1999 εργάστηκε ως Κλινική Νοσηλεύτρια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» ενώ από το 2002 εργάστηκε στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών με καθήκοντα Κοινοτικής Νοσηλευτικής, στα Ε.Ι. και ΤΕΠ του Ειδικού Νοσοκομείου καθώς και από το 2006 στο γραφείο Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και της Διοίκησης του Νοσοκομείου με καθήκοντα Νοσηλεύτριας Επιτήρησης Λοιμώξεων, Υπευθύνου Νοσηλευτή καταγραφής Εργατικών Ατυχημάτων-Υγιεινής και Ασφάλειας στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών και Συντονιστή Επικοινωνίας σε θέματα Ποιότητας στο χώρο του Νοσοκομείου. Από το 2000 έχει συμμετάσχει ως διδάσκουσα σε σειρά
μαθημάτων στην «Υγιεινή της Εργασίας» Νοσηλευτικής Ειδικότητας και συνεχούς σε ΚΕΚ δημοσίων φορέων υπηρεσιών υγείας. Από το 2003-2008 συνεργάστηκε με τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Υγιεινή της Εργασίας». Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 συνεργάζεται με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Διδάσκουσα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 και παράλληλα συνεργάζεται με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (από το 1998 ως σήμερα), σχετικά με τη Δημόσια Υγεία και ιδίως την Κοινοτική Νοσηλευτική και την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας. Από το 2008 συνεργάστηκε ως ειδικός
επιστήμονας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για την οργάνωση και διδασκαλία του μαθήματος «Κοινοτική και Διαπολιτισμική Νοσηλευτική». Τον Νοέμβριο του 2009 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Νοσηλευτική» όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Κοινοτική Νοσηλευτική, Υγιεινή της Εργασίας, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Κατ’ οίκον Νοσηλεία, Υγεία Ταξιδιωτών. Το Μάρτιο του 2013 εξελίχθη στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Νοσηλευτική». Επίσης είναι υπεύθυνη του μαθήματος «Πολιτικοί
και Θεσμικοί παράγοντες στη διαχείριση κρίσεων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από το 1998 έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και συντονίστρια σε σημαντικό αριθμό διεθνών, ευρωπαϊκών και ελληνικών συνεδρίων και ως κριτής επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια καθώς και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η ερευνητική και συγγραφική της δραστηριότητα κατά την ίδια περίοδο, αφορά στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και ιδίως στο γνωστικό αντικείμενο της Υγιεινής της Εργασίας ενώ έχει διακριθεί με διεθνή, ακαδημαϊκή βράβευση από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας (OSHRI) και τον Οργανισμό Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στην Κορέα (KOSHA). Συμμετέχει σε αξιόλογα ερευνητικά
πρωτόκολλα, συνεργαζόμενη με μέλη ΔΕΠ του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του
ΕΚΠΑ, και ιδίως με τα εργαστήρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Πρόληψης, και με μέλη ΔΕΠ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Αξιοσημείωτη είναι η τρέχουσα συμμετοχή της σε τέσσερα διεθνή/ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα, ένα με το τμήμα νεφρολογίας και αιματολογίας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Landstinget Gavleborg στη Σουηδία (κατόπιν πρόσκλησης), ένα με το Διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Επικινδυνότητας και Ασφάλειας (IIRSM) & την Επιστημονική Επιτροπή για την Πρόληψη
Ατυχημάτων του Διεθνούς Οργανισμού Επαγγελματικής Υγείας (ICOH SCAP) (κατόπιν πρόσκλησης), ένα με την Ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα: Reflection Network και ένα τέταρτο, σε μία ερευνητική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νοσηλευτικής Επιστήμης (EANS). Είναι μέλος συναφών επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων στην Ελλάδα (ΕΣΝΕ, ΕΝΕ), στην Ευρώπη (EANS,REFLECTION,FOHNEU), Διεθνώς: ενεργό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Επαγγελματικής Υγείας-ICOH, και πιο συγκεκριμένα σε δύο επιστημονικές επιτροπές: 1. Πρόληψη Ατυχημάτων (SCAP) 2. Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας (SCOHN). (ICOH, IOHA, SCOHN, SCAP) και διατελεί Πρόεδρος του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος και Πρόεδρος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας (FOHNEU).