Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Η Τσουχλαράκη Ανδρονίκη είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) του τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Είναι επικεφαλής Ερευνητικής Μονάδας Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πολυτεχνείο Κρήτης στη σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.