Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τραυλός Αντώνιος

Ο Αντώνιος Κ. Τραυλός είναι καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (TODA) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατέχει Master of Arts (M.A.) από το McGill University και Doctor of Philosophy (Ph.D.) από το University of Alberta με ειδίκευση στην Αθλητική Ψυχολογία και την Κινητική Μάθηση. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΤΟΔΑ και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπου ένα σημαντικό μέρος επικεντρώνεται στον τομέα της Κινητικής Μάθησης και του Κινητικού Ελέγχου. Έχει συγγράψει αρκετά επιστημονικά άρθρα που διαπραγματεύονται θεματικές ενότητες του συγγράμματος, όπως τη διδασκαλία και μάθηση κινητικών δεξιοτήτων, την ανατροφοδότηση, και τις συνθήκες εξάσκησης. Είναι reviewer και επιμελητής (editor) σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, έχει συγγράψει επιστημονικά συγγράμματα και αρκετά κεφάλαια σε βιβλία που έχουν σχέση με την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, την κινητική ανάπτυξη, και την εκπαίδευση γενικότερα. Για περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά, βλ. http://sportmanagement.uop.gr/images/uop/faculty/cvs/cv-atravlos-gr.pdf και στα αγγλικά, βλ. http://sportmanagement.uop.gr/images/uop/faculty/english_cvs/cv-atravlos-en.pdf