Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Thornhill Adrian

Ο Adrian Thornhill, BA, PhD, PGCE, Chartered FCIPD, πριν την καριέρα του ως λέκτορας και Πρόεδρος Τμήματος εργάστηκε ως ερευνητής σχέσεων στη βιομηχανία και στην εκπαίδευση. Εργάζεται επίσης ως σύμβουλος και εκπαιδευτής σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Έχει διδάξει πολλά θέματα, όπως: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση αλλαγής και μεθόδων έρευνας σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και εργαζόμενους φοιτητές. Έχει εμπειρία από την επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, επαγγελματικών έργων διοίκησης και πτυχίων στην έρευνα.

Ο Adrian έχει εκδώσει πολλά άρθρα που έχουν σχέση κυρίως με το προσωπικό και τη δικαιοσύνη και τη διαχείριση της αλλαγής. Έχει γράψει μαζί με τον Phil και τον Mark το Employee Relations: Understanding the Employment Relationship, με τον Phil, τον Mark, τον Mike Millmore και τον Trevor Morrow το Strategic Human resources Management και με τον Phil, τον Mark και τον Mike Millmore το Managing Change: A Human Resource Strategic Approach (όλα εκδίδονται από τον οίκο Financial Times Prentice Hall). Έχει γράψει επίσης ένα βιβλίο για το downsizing και την αφθονία.