Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ταψής Νικόλαος

Ο Νίκος Ταψής υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο: «Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό», ενώ είναι υπεύθυνος των δεδομένων και δεικτών ποιότητας του τμήματός του. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο «Παιδικό βιβλίο και παιδαγωγικό υλικό» και διδακτορική διατριβή στη χρήση εικονικών κόσμων στην εκπαίδευση.

Ερευνητικά ασχολείται με την αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και, ειδικότερα, τη χρήση τεχνολογιών σφαιρικού και στερεοσκοπικού περιεχομένου, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων. Υποστηρίζει τη χρήση περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΠΑΕΣ από το 2004, ενώ συμμετείχε και συμμετέχει σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.