Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Στυλιανίδης Ευστράτιος

Ο Στυλιανίδης Ευστράτιος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας, του Executive Board της Διεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA). Συμμετέχει σε διεθνείς φορείς όπως ISPRS, CIPA, ICOMOS, FIG, ενώ είναι αξιολογητής σε 2 διεθνή περιοδικά. Διετέλεσε Ταμίας του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) – Τμήμα Κύπρου και μέλος του Δ.Σ του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία, σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, διεθνείς και κοινοτικούς πόρους, σε θέματα σχετικά με τη Φωτογραμμετρία, Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Πλοήγησης, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ.λπ. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης στην βαθμίδα του Λέκτορα.