Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Saunders Mark

Ο Mark N.K. Saunders, BA, MSc, PGCE, PhD, Chartered FCIPD, είναι καθηγητής Μεθόδων Έρευνας για επιχειρήσεις και διευθυντής προπτυχιακών προγραμμάτων έρευνας στη Σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Surrey, στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Τα τελευταία έξι χρόνια είναι επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Newcastle (Πανεπιστήμιο Northumbria) και επίσης στο Πανεπιστήμιο του Worcester. Ήταν καθηγητής Μεθόδων Έρευνας για επιχειρήσεις και Αντιπρύτανης (διευθυντής προγραμμάτων έρευνας) στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Oxford Brookes. Διδάσκει μεθόδους έρευνας σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και επιβλέπει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και διετριβές επιπέδου M.Phil.

Ο Mark έχει εκδώσει άρθρα για μεθόδους έρευνας, εμπιστοσύνη και προοπτικές εργασιακής δικαιοσύνης στη διοίκηση της αλλαγής και της ποιότητας υπηρεσιών. Μαζί με τον Phil και τον Adrian έχουν γράψει το Employee Relations: Understanding the Employment Relationship, με τον Phil, τον Adrian, τον Mike Millmore και τον Trevor Morrow το Strategic Human Resource Management και με τον Adrian, τον Phil και τον Mike Millmore το Managing Change: A Human Resource Strategic Approach (όλα εκδίδονται από τον οίκο Financial Times Prentice Hall). Είναι επικεφαλής σύνταξης του Organizational Trust: A Cultural Perspective. Έχει γράψει επίσης δύο βιβλία για τη στατιστική στις επιχειρήσεις, με πιο πρόσφατο το Statistics: What You Need to Know, μαζί με τον Reva Berman-Brown.

Συνεχίζει να εργάζεται ως σύμβουλος στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Πριν ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εργάστηκε σε διάφορες θέσεις έρευνας στο δημόσιο τομέα.