Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Σαπαλίδης Κωνστατίνος

Ο Σαπαλίδης Κωνσταντίνος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διασφάλιση Ποιότητας και εργάζεται στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό εφαρμογών διαδικτύου με εργαλεία ανοικτού λογισμικού και στην διαχείριση Linux Servers. Αγαπημένες γλώσσες προγραμματισμού Python και Perl.