Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Σαντιπαντάκης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Σαντιπαντάκης, απέκτησε το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΤΕΙ Κρήτης) και στη συνέχεια Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη "Διαχείριση Πληροφορίας" του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής και μέλος του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε υποτροφία για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής («ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας», 2014). Έχει διδάξει τα μαθήματα «Εφαρμογές Ιστού» του «ΠΜΣ Ηλεκτρονική Μάθηση», Πανεπιστήμιο Πειραιά και «Διαχείριση και Εξόρυξη Γνώσης» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική Υγείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επιβλέψει διπλωματικές εργασίες για το «ΠΜΣ Ηλεκτρονική Μάθηση», Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά ("Archimedes II", Greek Ministry of Education and the European Union, 2005, "AMINESS", Research & Technology General Secretary, 2014, "Chorologos", Hellenic Foundation for Research and Innovation, 2019) και διεθνή ερευνητικά έργα (INNOPSE, Innovation Studio and Exemplary Developments for Product Service Engineering, RTD project supported by the European Commission, 2003, datAcron -Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting, Horizon2020, Towards an Automated and exPlainable ATM System - TAPAS, Horizon2020-SESAR), όπως επίσης και σε οργανωτικές/επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων. Έχει δημοσιεύσεις τόσο σε διεθνή περιοδικά (KAIS, IJAIT, ESWA), όσο και σε συνέδρια και workshops (SETN, ICTAI, KEOD, WoMO, ESWC, Semantics, WIMS). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν το Σημασιολογικό Ιστό, κατανεμημένη συλλογιστική και διαχείριση πληροφορίας, την αρθρωματοποίηση (modularization), τη συνεργατική ανάπτυξή οντολογιών, τον εντοπισμό συνδέσεων (Link Discovery) και τη διασύνδεση δεδομένων.