Εμφανίζονται όλα τα 3 αποτελέσματα

Πουρκός Μάριος

Ο Μάριος Α. Πουρκός είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχο-παιδαγωγική: Εναλλακτικά-Βιωματικά Πλαίσια Γνωστικής, Κοινωνικο-Ηθικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης και Αγωγής».

Σπούδασε Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία και Θρησκειολογία στο Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας (βασικές σπουδές στα αντίστοιχα Τμήματα) αποκτώντας τον τίτλο του Master of Arts σε κάθε μια απ’ αυτές τις επιστήμες και τον τίτλο του Διδάκτορα Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ψυχολογία (Ph.D.). Βασικός πυρήνας των επιστημονικών του ενδιαφερόντων είναι οι ποιοτικές και οι βασισμένες στο σώμα, το παιχνίδι, την τέχνη και την αφήγηση μεθοδολογίες-μέθοδοι έρευνας και οι οικολογικές-συστημικές, κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές και πολυτροπικές-βιωματικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.Έχει δημοσιεύσει πολλά κείμενα σχετικά με αυτά τα ζητήματα.