Εμφανίζονται όλα τα 3 αποτελέσματα

Πούλος Σεραφείμ

Ο Σεραφείμ Πούλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1984) και διδάκτορας του Τμήματος Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Ουαλίας, της Μεγάλης Βρετανίας (1989). Από το 1998 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και από το 2014 είναι Καθηγητής στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας και Φυσικής Γεωγραφίας. Το διδακτικό, ερευνητικό και γενικότερα το επιστημονικό του έργο καλύπτει τις θεματικές ενότητες της περιγραφικής φυσικής ωκεανογραφίας, της παράκτιας περιβαλλοντικής ωκεανογραφίας, της παράκτιας υδροδυναμικής, μορφοδυναμικής και δυναμικής των ιζημάτων, ενώ στο πλαισιο της Φυσικής Γεωγραφίας ασχολείται με το ιζηματολογικό ισοζύγιο της παράκτιας ζώνης με έμφαση στις ποτάμιες στερεαπορροές, την δημιουργία και εξέλιξη των παράκτιων γεωμορφών, όπως τα δέλτα των ποταμών, οι παραλίες, αλλά και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης σε θέματα που αφορούν στη διάβρωση των ακτών, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την
θαλάσσια χωροταξία αλλά και την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την Ολοκληρωμένη Διαχείρηση της Παρακτιας Ζώνης.