Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Παρασκευόπουλος Στέφανος

Ο Παρασκευόπουλος Στέφανος είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει προηγούμενα εργαστεί ως Λέκτορας και Επίκουρος  Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από έργα έρευνας και ανάπτυξης (επιστημονικός υπεύθυνος σε δέκα έργα) στους τομείς της αγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής και πολιτικής οικολογίας, οικολογίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, κι έχει δημοσιεύσει περισσότερα από εξήντα (60) άρθρα στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Είναι κάτοχος του Πτυχίου του Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του  Αιγαίου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία, αρχές και μεθόδους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το σχεδιασμό και την πολιτική της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το σχεδιασμό και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την ανάλυση των σχέσεων των κοινωνιών με το περιβάλλον καθώς και τη δομή, δυναμική και διαχείριση των οικοσυστημάτων.