Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Παπούλης Δημήτριος

Ο Παπούλης Δημήτριος είναι διπλωματούχος Γεωλόγος και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την ορυκτολογία και επικεντρώνεται στην μελέτη των αργιλικών ορυκτών και τις νανογεωεπιστήμες. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.