Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Παπαδοπούλου Μαρία

Η Δρ. Μαρία Π. Παπαδοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη γνωστική περιοχή «Διαχείριση και Σχεδιασμός Φυσικού Περιβάλλοντος» και από το 2014 διευθύνει το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1998), το 2002 ανακυρήχθηκε Διδάκτορας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Vermont USA στο αντικείμενο της απορρύπανσης υπόγειων υδάτων με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Research Center for Groundwater Remediation Design, Vermont USA. Από το 2003 έως το 2006 εργάστηκε με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε θέματα μαθηματικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του φαινομένου της υφαλμύρινσης. Έχει ευρεία εκπαιδευτική δραστηριότητα και εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων, βελτιστοποίησης περιβαλλοντικών συστημάτων, υδρολογίας, υπόγειας υδραυλικής, εκτίμησης επιπτώσεων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού έργων και δραστηριοτήτων με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Από το 2007, είναι συνεργαζόμενο επιστημονικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής σε θέματα αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων περιβαλλοντικών συστημάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης υδατικών πόρων, κλιματικής αλλαγής, μαθηματικής προσομοίωσης υπόγειων υδροφορέων, ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων βελτιστοποίησης περιβαλλοντικών προβλημάτων σχεδιασμού με σημαντική συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (ΓΓΕΤ, Life, H2020). Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και αξιολογήτρια προγραμμάτων της ΕΕ (FP7, H2020) και της ΓΓΕΤ. Έχει αξιόλογη συγγραφική παρουσία σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει συν-επιμεληθεί την οργάνωση και την έκδοση Πρακτικών διεθνών και ελληνικών συνεδρίων.