Εμφανίζονται όλα τα 3 αποτελέσματα

Παπαδόπουλος Ισαάκ

Ο Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος είναι ερευνητής στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με έμφαση στη διδακτική της γλώσσας και τη διαχείριση της πολυγλωσσίας. Έχει διδάξει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ινστιτούτο «ΔΗΜΗΤΡΑ» μαθήματα που σχετίζονται με τη Διδασκαλία της Γλώσσας σε μικρούς μαθητές, Πολυτροπικότητα/Πολυγραμματισμούς καθώς επίσης και με την Παιδαγωγική/Προσχολική Παιδαγωγική. Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε διεθνή κι εθνικά συνέδρια ενώ έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, όπως επίσης και άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.