Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Παπαδάκης Νικόλαος

Ο Παπαδάκης Νικόλαος είναι Διπλωματούχος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MΒΑ) στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στην Αναπαράσταση Γνώσης και Συστήματα Συλλογισμού. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης στην βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών.