Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Παναούρα Ρίτα (Αρετή)

Η Ρίτα (Αρετή) Παναούρα (PhD) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαθηματικής Παιδείας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Με σπου­δές στη Μαθηματική Παιδεία και στην Εκπαιδευτική Έρευνα, στo Πανεπιστήμιο Κύ­πρου και στο Exeter University αντίστοιχα, ασχολείται κυρίως με τη Μεταγνώση, την ικανότητα αυτορρύθμισης, τη διδακτική και μαθησιακή αυτοδιαχείριση σε περιβάλλον διερευνητικής διδασκαλίας, το ρόλο των γονιών και της άτυπης μάθησης στην ανά­πτυξη της μαθηματικής σκέψης. Παρουσιάζει την έρευνά της σε επιστημονικά συνέδρια Μαθηματι­κής Παιδείας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και τη δημοσιεύει σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων.