Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Παλταγιάν Γεώργιος

Ο Δρ. Γεώργιος Παλταγιάν γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου. Κατέχει πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒΑ) και Διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον συνδυασμό μεθόδων ποσοτικής έρευνας (πολυκριτηριακές μέθοδοι) με ποιοτικές μεθόδους. Τα προβλήματα που αναλύονται στο ερευνητικό του έργο εστιάζονται στους τομείς του Μάνατζμεντ, της Διοίκησης Ποιότητας και του Μάρκετινγκ και είναι δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
Έχει πλούσιο διδακτικό έργο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Η διδακτική του δραστηριότητα αναφέρεται στους τομείς των ποσοτικών μεθόδων, στο μάρκετινγκ, την ποιότητα και την διοίκηση λειτουργιών στο διεθνές εμπόριο. Από το 2016 διδάσκει το μάθημα «Τεχνικές και Διαδικασίες Εξαγωγών» ως πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε προπτυχιακό επίπεδο. Το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, δίδαξε το μάθημα «Τουριστικό Μάρκετινγκ» ως πανεπιστημιακός υπότροφος στη σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Επίσης, κατά την περίοδο 2017-2019 δίδαξε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα «Εξαγωγικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ» ενώ την ίδια περίοδο διετέλεσε και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Τραπεζική». Από το 2019 είναι εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμης των Δεδομένων» (Master in Business Analytics and Data Science) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου διδάσκει στο μάθημα «Αναλυτική του Μάρκετινγκ και των Κοινωνικών Δικτύων» (Marketing and Social Media Analytics).
Παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου «Ποσοτικών Μεθόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων» στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης. Επαγγελματικά, δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο από το 1999 και έχει θητεύσει σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια κατέχει θέση διευθυντή ομάδας τραπεζικών καταστημάτων (hub manager) σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.