Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Ντέλιου Κλεοπάτρα

Η Κλεοπάτρα Ντέλιου είναι διδάκτωρ στη Διοίκηση Ποιότητας και διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Αποτελεί διαπιστευμένο στέλεχος αξιολόγησης ποιότητας, με εμπειρία στη συμβουλευτική και ειδικότερα σε θέματα αριστείας, επιχειρηματικότητας και ανθρώπινου δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια απασχολείται ως Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, έχει υποστηρίξει τη δημιουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ και έχει συνεισφέρει στην εξασφάλιση πιστοποιητικών αριστείας και ποιότητας του Ιδρύματος. Αυτή την περίοδο, στηρίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων Erasmus+, ως στέλεχος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ. Βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν η εφαρμογή εργαλείων και προτύπων ποιότητας καθώς επίσης και η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.