Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Νικολάου Ιωάννης

Ο Νικολάου Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κι ειδικεύεται στην «Περιβαλλοντική Επίδοση των Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης». Η διδακτορική διατριβή του δε επικεντρώθηκε στην καταγραφή περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών κι έχει συγγράψει το βιβλίο «Περιβαλλοντική – Αειφόρος Λογιστική», Εκδόσεις Γκιούρδα. Έχει διδακτική εμπειρία πάνω από 10 χρόνια σε μια σειρά πανεπιστημίων της Ελλάδας. Τα επιστημονικά κι ερευνητικά ενδιαφέροντά του, εστιάζονται στην περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, στην περιβαλλοντική λογιστική, στις περιβαλλοντικές εκθέσεις, στα συ
στήματα δεικτών μέτρησης της αειφόρου επίδοσης και την κυκλική οικονομία. Τέλος, έχει συγγράψει πάνω από 60 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών, πάνω από 20 κεφάλαια αγγλόφωνα και ελληνικά βιβλία, 2 ελληνικά βιβλία και 2 βιβλία στην αγγλική.