Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Νικολαϊδης Μιχαήλ

Ο Μιχαήλ Νικολαΐδης είναι συνταξιούχος καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ. Είναι απόφοιτος του τμήματος ΟΕ της σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού στην περιφερειακή επιστήμη και περιφερειακό προγραμματισμό του πανεπιστημίου KARLSRUHE (1982) και στην πανεπιστημιακή διδακτική και διεθνή ανάπτυξη του πανεπιστημίου KASSEL (1982). Επίσης, έχει διδακτορικό στη διατηρησιμότητα της λειτουργίας–ανάπτυξης των μεταποιητικών μονάδων και τη συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη, με εμπειρική εφαρμογή στην Περιφέρεια της ΑΜΘ (2008) από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Έχει διδάξει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει επίσης μακρά εμπειρία ως έκτακτος καθηγητής των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Καβάλας (1983-1993). Έχει κάνει πρακτική άσκηση έξι μηνών σε γερμανική τράπεζα (1979), διετέλεσε αξιολογητής ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια ΑΜΘ (1984–1988) και αναλυτής χορηγήσεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Τράπεζας Κρήτης (1988–1993). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων επενδύσεων ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος, στη διερεύνηση – συγκριτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαφόρων κλάδων της οικονομίας, στην εκτίμηση και ιεραρχική κατάταξη των επιδόσεων των επιχειρήσεων και λήψης αποφάσεων, στη διερεύνηση και εκτίμηση της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων, αλλά και στη διερεύνηση, εκπόνηση και αξιολόγηση μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά, καθώς και πλήθος εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.