Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Μιχαλοπούλου Μαρία

Η Μαρία Μιχαλοπούλου Ph.D. είναι καθηγήτρια «Απόκτηση Δεξιοτήτων στη Φυσική Δραστηριότητα και τον Αθλητισμό»  του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Aγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει Bachelor  από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΦΑΑ), μεταπτυχιακό τίτλο (Masters of Science) στο Sports Coaching από το Sheffield University UK και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στις επιδράσεις της αθλητικής αριστείας στις γνωστικές ικανότητες από το ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης καθηγητής πολλά πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού (Louisiana State University Η.Π.Α., University of Michigan, Champaign IL Η.Π.Α., Leuven University Βέλγιο, University of Liverpool, UK, Charles University, Τσεχία Finish Sport Institute, Φιλανδία, Boson College, Stockholm, Σουηδία, University of San Marino, Ιταλία) αλλά και της Ελλάδας (ΕΚΠΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Είναι επιστημονική συνεργάτιδα University of Liverpool UK και εργάζεται στο «Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Απόδοσης» του ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και πλήθος ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Πολλές από αυτές τις εργασίες αφορούσαν την αξιολόγηση και την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Το συγγραφικό της έργο είναι σημαντικό σε ξενόγλωσσες και σε ελληνικές δημοσιεύσεις αλλά και επιστημονικά βιβλία. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής. Έχει σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ευρωπαϊκή ένωση και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στις μαθησιακές προσαρμογές και στη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.