Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Μάρης Φώτιος

Ο Φώτιος Μάρης του Παντελή γεννήθηκε στην Άρτα και αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Κοζάνης το 1986. Πήρε το πτυχίο του Δασολόγου-Περιβαντολόγου από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ το 1991 και το διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα το 2000, στη Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής των εργαστηρίων Δασοκομίας και Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του ΑΠΘ, από το 1993 έως το 1998. Εκλέχθηκε αναπλ. καθηγητής το 2013 στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων». Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, ειδικούς τόμους, σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων και παρουσιάσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι κριτής εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, της European Water Resources Association (EWRA) και της Ελληνικής Υδρολογικής Επιτροπής στην UNESCO.