Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Μαμιδάκη Σοφία

Η Σοφία Μαμιδάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας του Πανεπιστημίου Tor Vergata της Ρώμης. Έχει δημοσιεύσεις και εισηγήσεις επιστημονικών άρθρων και εργασιών σε εξειδικευμένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους και διεθνή συνέδρια, με επίκεντρο τα σύγχρονα δεδομένα της διδασκαλίας της ιταλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα. Ειδικότερα: την διδασκαλία-εκμάθηση της ιταλικής αντιπαραβολικά με άλλες γλώσσες που αποτελούν γλωσσικό υπόβαθρο του μαθητή, την γλωσσική ασάφεια ως γόνιμο πεδίο για την βαθύτερη κατάκτηση μιας γλώσσας, την πολιτισμική διάσταση της γλώσσας ως διδακτικό εργαλείο στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής εκπαιδευτικής προσέγγισης, την αξία των γλωσσικών διαλέκτων στην εκπαίδευση για τη διάσωση του ιδιαίτερου πλούτου και της ταυτότητας κάθε πολιτισμού.

Ερευνητικά έχει προσεγγίσει το πεδίο της διδασκαλίας της ιταλικής σε άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (DSA). Στο πεδίο των μελετών της ανήκουν, επίσης, τα γλωσσικά δάνεια στην κρητική διάλεκτο από τη βενετσιάνικη και την ιταλική και η λεξιλογική καταγραφή τους. Στο φιλολογικό της έργο περιλαμβάνονται μεταφράσεις και επιμέλειες διδακτικών εγχειριδίων, συλλογικών έργων, μονογραφιών και διδακτορικών διατριβών.