Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Λουκογεωργάκη Ευαγγελία

Η Ευαγγελία Λουκογεωργάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θαλάσσιων Κατασκευών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (2002) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2007) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Έχει υπηρετήσει ως διδάσκουσα στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ και έχει εργαστεί ως ερευνητικός υπότροφος στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Istanbul Technical University στην Τουρκία και στο Τμήμα Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Μηχανικής του Osaka University στην Ιαπωνία. Ως ελεύθερος επαγγελματίας και ειδικός σύμβουλος έχει εκπονήσει Μελέτες Λιμενικών Έργων και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει εργαστεί σε αντικείμενα σχετικά με την κατασκευή συμβατικών και πλωτών λιμενικών έργων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν: Αλληλεπίδραση κυματισμών με θαλάσσιες κατασκευές (παράκτιες και ανοικτής θάλασσας, εδραζόμενες στον πυθμένα και πλωτές), Αριθμητική μοντελοποίηση θαλάσσιων κατασκευών, Εύκαμπτες πλωτές κατασκευές – Υδροελαστικότητα, Συστήματα αγκυρώσεων πλωτών κατασκευών, Υπεράκτιες ανεμογεννήτριες, Διατάξεις εκμετάλλευσης κυματικής ενέργειας, Επίδραση κλιματικής μεταβλητότητας σε παράκτιες κατασκευές, Επικινδυνότητα θαλάσσιων κατασκευών, Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας/συμπεριφοράς θαλασσίων κατασκευών. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περίπου 65 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Συμμετείχε ως ερευνήτρια ή ως Επιστημονικώς Υπεύθυνη σε 15 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, κατέχει διεθνείς διακρίσεις και βραβεία.