Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Λαβράνος Χαρίλαος

Ο Χαρίλαος Λαβράνος, είναι Διδάσκων στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι Διδάκτωρ και Πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Documentation, το Journal of the Association for Information Science and Technology, το Information Research, το Library Management, το Collection and Curation, το Data in Brief κ.ά. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Πληροφόρηση και Δημιουργικότητα: Επιδράσεις της πληροφορίας στη δημιουργικότητα και τη δημιουργική βιομηχανία (Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη), ενώ έχει συνεπιμεληθεί το βιβλίο Trends in Music Information Seeking, Behavior, and Retrieval for Creativity (IGI Global, Hershey, PA) και το βιβλίο Πηγές Μουσικής Πληροφόρησης και Πληροφοριακή Παιδεία (Fagotto Books, Αθήνα).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα σχετικά με την πληροφόρηση, τη δημιουργικότητα και τον πολιτιστική βιομηχανία.