Με διακεκριμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Θάνος Κυρατσάκης έχει εξειδικευτεί στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), στην ανάλυση χωρικών δεδομένων, στη χαρτογράφηση και στον 3D σχεδιασμό. Η επαγγελματική του πορεία αντανακλά την αφοσίωσή του στον κλάδο, έχοντας εργαστεί ως χαρτογράφος, αναλυτής χωρικών δεδομένων και BIM Manager.

Τον χαρακτηρίζει το ενδιαφέρον του για τα ΓΣΠ και τη χωρική ανάλυση, ενώ οραματίζεται τη χρήση τους για την προαγωγή της παγκόσμιας εξέλιξης. Φιλοδοξεί να κάνει αυτά τα εργαλεία πιο κατανοητά και προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό. Με το βιβλίο αυτό, φέρνει τα ΓΣΠ, και συγκεκριμένα το QGIS, πιο κοντά στον αρχάριο χρήστη, επιδεικνύοντας τις σημαντικότερες λειτουργίες τους μέσω ασκήσεων και προβλημάτων που ο αρχάριος θα κληθεί να λύσει στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία. Στόχος του είναι να συνεχίσει να συνδράμει στην εκμάθηση των εργαλείων αυτών και στην ανάπτυξή τους.

Το ενδιαφέρον του επεκτείνεται, επίσης, στους τομείς της τεχνολογίας, του λογισμικού και της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Έχει διαγράψει σημαντική πορεία ως product marketing manager σε οργανισμό του εξωτερικού που ασχολείται με τα τεχνολογικά και AI ψηφιακά προϊόντα. Η πληθώρα επαγγελματικών εμπειριών αντανακλά την πολυδιάστατη προσέγγισή του στα ΓΣΠ, συνδυάζοντας τις πρακτικές δεξιότητες, την εκπαίδευση χρηστών και την εφαρμογή στρατηγικών με σκοπό την ευρύτερη χρήση των ΓΣΠ.