Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Κουργιαλάς Νεκτάριος

Ο Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος είναι Γεωπόνος από το Α.Π.Θ. και Ερευνητής - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων-Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Κατέχει πολυετή ερευνητική και διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων/Υδρολογία, Αρδεύσεις, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Χρήση Νέων Τεχνολογιών στους Υδατικούς Πόρους, Χώρο-Χρονικά Δεδομένα, Προσομοίωση Φυσικών/Περιβαλλοντικών Κινδύνων, Μοντελοποίηση Εδαφοϋδατικών Πόρων, Υδραυλική Ποτάμιων Συστημάτων.

Είναι συγγραφέας πλήθους δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια καθώς και σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με συμμετοχή σε πλήθος διεθνών & εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.