Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Koprowska Juliet

Η Juliet Koprowska είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του York και διδάσκει εδώ και πολλά χρόνια μαθήματα σχετικά με τις δεξιότητες συνέντευξης αλλά και την ψυχική υγεία. Διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη δημιουργία των μοντέλων για τη διδασκαλία δεξιοτήτων συνέντευξης και της πρακτικής της άμεσης παρατήρησης, που χρησιμοποιούνται ευρέως. Επί του παρόντος, συνδιοργανώνει ένα πρόγραμμα για τη διεπαγγελματική μάθηση στην ψυχική υγεία. Είναι μέλος της Ομάδας για την Προώθηση της Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας στην Κοινωνική Εργασία (Group for the Advancement of Psychodynamic Psychotherapy in Social Work), του Εθνικού Οργανισμού Πρακτικής Διδασκαλίας (National Organisation for Practice Teaching) και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας με Επίκεντρο τα Συστήματα (Systems-centred Training and Research Institute).