Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Κοκτζόγλου Σάββας

Ο Σάββας Κοκτζόγλου είναι συνταξιούχος μηχανολόγος μηχανικός και ζει μόνιμα στις ΗΠΑ. Έχει σπουδάσει στα Villanova University και University of Pennsylvania. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του εργάστηκε ως στέλεχος στον τεχνικό τομέα σε εταιρείες στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Προηγουμένως υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στις ειδικές δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού. Είναι μέλος των διοικητικών συμβουλείων τριών ελληνοαμερικανικών οργανώσεων στην περιοχή του Σικάγου. Ένα από τα ενδιαφέροντά του είναι η μελέτη της ελληνικής ιστορίας και ειδικά της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του ήσαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα το 1922.