Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Καβρουδάκης Δημήτριος

Ο Δημήτρης Καβρουδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Γεωγραφικής Ανάλυσης στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι σπουδές του περιλαμβάνουν το American College of Greece (DEERE), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, University of Leeds UK, University of Sheffield UK και τέλος UCL (Center for Advanced Spatial Analysis) UK.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως η Χωρική Ανάλυση (Spatial Analysis), Ανάλυση Θέσης (Location Analysis), Μηχανική Εκμάθηση (Machine Learning), Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) καθώς και ανάλυση χωρικών δικτύων (Network Analysis). Μεγάλο μέρος των επιστημονικών του ενασχολήσεων σχετίζονται με τη Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης Επιχειρήσεων (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) καθώς και με τη Χωρική Βελτιστοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και αμυντικών μελετών.

Ύστερα από μακρά εμπειρία προγραμματισμού, αναπτύσσει λογισμικό και υλισμικό, συμμετέχει στην ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Linux και αναπτύσσει ανοιχτό υλισμικό σε Raspbery-PI και εφαρμογές για κινητές συσκευές Android OS.

Είναι υπέρμαχος των έξυπνων πόλεων και της αποκέντρωσης από τις μεγάλες πόλεις.